Dodane przez mbielski -
Cel

Dobór odpowiednich metod i technik diagnostycznych i terapeutycznych; planowanie indywidualnej ścieżki terapeutycznej dla każdego pacjenta; ocena i monitorowanie postępów jako skuteczne wsparcie w terapii.

Adresaci

Jeśli chcesz wiedzieć jak pracuje się z zaburzeniami motorycznymi, nie wiesz czy ten rodzaj usprawniania jest dla Ciebie, zastanawiasz się jak dobrze łączyć metody i tworzyć plan motoryczny terapii skrojonej na miarę, zapisz się już dziś!

Szkolenie jest dedykowane absolwentom I i II stopnia studiów z zakresu logopedii, neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, neurologopedii klinicznej. Zapraszamy także osoby, które chcą pogłębić swoje kompetencje zawodowe lub zdobyć nowe umiejętności do efektywnej pracy z pacjentem.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?
 1. Poznasz specyfikę pracy z zaburzeniami motorycznymi: ORM, NRM, wady wymowy, dyslalia, dysmorfie twarzy i wady genetyczne, dyspraxia, apraxia.
 2. Poznasz proces diagnostyczny w różnych zaburzeniach.
 3. Stworzysz spójny planu terapii.
 4. Poznasz i wykonasz protokoły zajęć w terapii.
 5. Nauczysz się sposobów monitorowania postępów w terapii oraz w rediagnozie.
Tematyka kursu

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zaburzeń ustno-twarzowych.
 2. Specyfika pracy w zaburzeniach ustno-twarzowych.
 3. Charakterystyka pacjenta z zaburzeniami orofacjalnymi.
 4. Hierarchia diagnostyczna.
 5. Konstruowanie ścieżki terapeutycznej.
 6. Na czym polega skuteczność terapii-dobór odpowiednich metod miofunkcji.
 7. Monitorowanie terapii a rediagnoza.
 8. Warsztaty:
 • analiza przykładowych diagnoz oraz terapii;
 • tworzenie przykładowych diagnoz i terapii;
 • praca z pacjentem.
Prowadzący
Obraz
Beata Musierowicz

Beata Musierowicz

diagnosta, ekspert, doradca, terapeuta - neurologopeda, surdologopeda, specjalista zaburzeń motorycznych, pedagog, terapeuta pedagogiczny.

Ukończyła studia logopedyczne w 1997 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwszą specjalizację kończyła z surdologopedii w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w UMCS w Lublinie. Kolejne studia specjalizacyjne ukończyła z neurologopedii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła też pedagogikę wieku wczesnodziecięcego oraz studia kwalifikacyjne w zakresie terapii pedagogicznej.

Praktyki w SPZOZ Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi- oddział neurologiczny-1996-1997r. Nauka i praktyka w „Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu” prof. dr hab. n. med. H. Skarżyński – 2002-2003 r.Praktyka w Ośrodku dla niesłyszących -Johannes-Vatter-Schule we Friedbergu/Essen-Niemcy. Udział w licznych szkoleniach dotyczących pracy technikami miofunkcjonalnymi wg A.M.Kittel. Praktyka w „Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących” Kraków, prof. dr hab. J. Cieszyńska 2002-2005 r. Otrzymała nagrodę za propagowanie w Łodzi symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania” Wielokrotnie zapraszała prof. Cieszyńską- Rożek do Łodzi z wykładami, będąc też upoważniona do prowadzenia szkoleń w Łodzi.

Ukończyła też:„Diagnoza i terapia stawu skroniowo-żuchwowego w neurologopedii w ujęciu osteopatycznym ” Hans Fanville Niemcy.„Skala Oceny Zachowania Noworodka NBAS-Brazelton”"Techniki interwencji sensorycznej" Renee Roy Hill, USA„Solving the Puzzle Autism” Monica Purdy USA."Stosowanie dotykowych technik terapeutycznych" Monica Purdy, USA."Karmienie piersią-standard w opiece okołoporodowej" -Centrum Nauki o Laktacji -Polska"Terapia karmienia- ujęcie sensoryczno-motoryczne" Lori Overland-USA."Oral Placement Speech Disorders: Assessment and Program Plan Development" part1, part2, TalkTools – Renee Roy Hill, USA."A Three Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy" -Renee Roy Hill, USA."Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej wg metody Castillo Moralesa" DSzW – 2004 r., 2010 r. Polska"Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block", dr Z. Kurkowska. Z zamiłowania do profilaktyki i neurobiologii zawsze przyświeca jej motto: „Lepiej zapobiegać niż leczyć” Miłośniczka projektowania, ma na swoim koncie różne nowatorskie rozwiązania, w tym patent. Postanowiła połączyć pasję z karierą. Już przeszło 25 lat wspiera rodziców i ich dzieci, doskonale rozumie jak ważne jest dla nich zdanie specjalisty, chętnie pomaga im wybrać właściwy produkt, biorąc pod uwagę potrzeby każdego pacjenta indywidualnie. Jako ekspert od lat wspiera portal „Świadoma Mama”. Ambitna uczestniczka konferencji i szkoleń o tematyce miofunkcjonalnej, w tym tych związanych z deficytami stawów skroniowo-żuchwowych.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

40 godzin lekcyjnych, przy uwzględnieniu 15 godzin teorii i 25 godzin praktyki. Zajęcia hybrydowe w soboty i niedziele.
Szkolenia teoretyczne 15 godzin lekcyjnych w formie zdalnej na platformie zdalnego nauczania PUM zajęcia praktyczne w salach dydaktycznych na uczelni AHE.
Kurs potwierdzony certyfikatem ukończenia szkolenia.

Certyfikat wydawany jest w w wersji elektronicznej.

Certyfikat w wersji papierowej to koszt dodatkowy 15zł/os.

Dodatkowe koszty: wysyłka certyfikatu na wskazany adres uczestnika.

Grupa minimalna: 20 uczestników