KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 380 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 205 godzin
*zajęcia praktyczne – 175 godzin

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
18 listopada 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Ocena jakości życia chorego objętego opieką paliatywną.
2. Ocena i monitorowanie bólu za pomocą standardowych skal.
3. Ocena bólu u nieprzytomnego.
4. Podawanie leków do portów naczyniowych i cewników centralnych.
5. Doraźne modyfikowanie dawki leków analgetycznych w zależności od stanu pacjenta oraz natężenia bólu.
6. Doraźne modyfikowanie dawki leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego.
7. Doraźne modyfikowanie drogi podawania leków analgetycznych i leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów po konsultacji z lekarzem.
8. Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (z uwzględnieniem drogi zewnątrzoponowej) leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną, z uwzględnieniem nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez pacjenta).
9. Ocena i zaopatrzenie odleżyn, owrzodzeń nowotworowych i popromiennego zapalenia skóry.
10. Pielęgnacja jamy ustnej (w przypadku grzybicy, suchości jamy ustnej, xerostomii, powikłań po radio- i chemioterapii).  
11. Pielęgnacja stomii i obsługa sprzętu stomijnego.  
12. Wykonywanie badanie per rectum, wlewu doodbytniczego, ręczne wydobycie stolca.
13. Obsługa nefrotomii, urostomii i cewnika nadłonowego.

Dolny pasek