KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 135 godzin
*zajęcia praktyczne – 105 godzin

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
25 listopada 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego, radioterapii i leczenia chirurgicznego.
2. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia systemowego, radioterapii i leczenia chirurgicznego.
3. Zakładanie i pielęgnowanie wkłuć dożylnych i obsługa portów naczyniowych.
4. Podawanie leków przeciwnowotworowych wg zleconych schematów leczenia systemowego.
5. Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.
6. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia objawów ubocznych choroby nowotworowej lub leczenia przeciwnowotworowego.
7. Edukowanie chorego i jego rodziny w zakresie żywienia podczas leczenia przeciwnowotworowego.
8. Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji chorego, a w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.
9. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia promieniami jonizującymi.
10. Prowadzenie profilaktyki i pielęgnacji wczesnych skórnych odczynów popromiennych.
11. Zapobieganie skutkom ubocznym leczenia promieniami jonizującymi.
12. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia chirurgicznego.
13. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych chirurgicznie.
14. Pielęgnowanie chorego cierpiącego ból.
15. Prowadzenie wsparcia psychologicznego pacjentom onkologicznym na wszystkich etapach choroby oraz ich rodzinom.
16. Przekazywanie niepomyślnych i trudnych informacji pacjentowi i jego rodzinie w zakresie procesu pielęgnowania.
17. Organizowanie wsparcia duchowego i religijnego pacjentowi w zakresie jego potrzeb i światopoglądu.

Dolny pasek