Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Resocjalizacja oraz socjoterapia są dziedzinami odpowiadającymi na problemy współczesnego społeczeństwa, np. przestępczość, ubóstwo, czy marginalizacja społeczna.
Resocjalizacja jest bardzo ważna, ponieważ prowadzi do odrzucenia przez jednostkę wartości i działań sprzecznych z ogólnie przyjętym systemem aksjonormatywnym.
Absolwent zapozna się z teoriami i metodami pracy, które pozwolą mu stać się specjalistą, dzięki czemu z łatwością podejmie pracę w licznych placówkach socjoterapeutycznych oraz resocjalizacyjnych (studia poza systemem oświaty).

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią pozwoli na zapoznanie się z zasadami pracy resocjalizacyjnej. Absolwent uzyska cenne umiejętności praktyczne z zakresu profilaktyki społecznej, diagnozy, resocjalizacji, czy diagnozowania niedostosowania społecznego. Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią nie nadają kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.

Dla kogo?

Wszystkie osoby, które pragną zdobyć unikatowe kompetencje aby poszerzyć swoje perspektywy zawodowe. Oferta skierowana jest szczególnie do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologicznych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych oraz aresztów śledczych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji oraz pracowników agencji ochrony. Ponadto z oferty mogą skorzystać również osoby zatrudnione w instytucjach powołanych do wykonywania czynności związanych z profilaktyką przestępczości oraz przeciwdziałaniu patologii społecznej, wolontariusze, itd.

Program kształcenia

W programie takie przedmioty jak:

 • Koncepcje twórczej resocjalizacji
 • Metody nauczania osób niedostosowanych społecznie
 • Streetworking
 • Mediacje i negocjacje
 • Pomoc postpenitencjarna
 • Readaptacja społeczna
 • Praktyki 60h
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

3 semestry, 195 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.

Opiekun merytoryczny

dr Danuta Jurczyk

Kadra
 • dr Aleksandra Chudzik
 • dr Joanna Guzik-Iwińska
 • dr Sylwia Jakubiec
 • dr Danuta Jurczyk
 • dr Michał Kotala
 • dr Monika Urbanek
 • mgr Łukasz Koczwara
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia stacjonarne realizowane w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim
Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 9)