Dodane przez mbielski -
Cel

Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do tworzenia kompilacji wykorzystując – działania muzyczne, plastyczne, ruchowe (zabawy, gry na instrumentach).

Adresaci

Nauczyciele:

 • kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego;
 • pedagodzy szkolni;
 • nauczyciele Szkół Specjalnych;
 • nauczyciele edukacji artystycznej;
 • nauczyciele edukacji humanistycznej;
 • nauczyciele Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

Wszyscy zainteresowani terapią przez edukację artystyczną.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie potrafił:

 • zdiagnozować potrzeby uczniów,
 • dostosować ćwiczenia terapeutyczne mające wpływ na prawidłowy rozwój ucznia,
 • tworzyć i modyfikować programy pod kątem potrzeb uczniów,
 • dokonać kompilacji:
  - wykorzystując muzykę, plastykę, małe formy teatralne.

W ramach kursu zapraszamy Uczestników na Koncert Symfoniczny w Filharmonii Łódzkiej .

Tematyka kursu
 1. Muzykoterapia z elementami choreoterapii.
 2. System Carla Orffa.
 3. MRM - mobilna rekreacja muzyczna.
 4. OZURA:
  - odreagowanie,
  - zrytmizowanie,
  - uwrażliwienie,
  - relaks,
  - aktywacja.
 5. Terapia oddechowa.
 6. Genatologia – terapia śmiechem.
 7. Emisja i higiena głosu.
 8. Pedagogika zabawy.
 9. Instrumenty szkolne.
Prowadzący

mgr Halina Kowalczuk – muzyk, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe Sztuka w zreformowanej szkole oraz Wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kurs Coach w edukacji organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Ukończyła wiele kursów i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej np. Muzykoterapia z pedagogiką zabawy. Jest autorką programów studiów podyplomowych organizowanych z AHE w Łodzi: Wiedza o Kulturze, Sztuka w zreformowanej szkole, Terapia przez edukację artystyczną. Ekspert MEN w zakresie edukacji artystycznej oraz wiedzy o kulturze. Zatrudniona przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej w Warszawie w Muzeum Narodowym w charakterze sekretarza naukowego sekcji muzyki w Łodzi. Wieloletni doradca metodyczny muzyki i wiedzy o kulturze w ŁCDNiKP w Łodzi oraz konsultant ds. edukacji artystycznej w WODN w Łodzi. Wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika. Wieloletni nauczyciel muzyki oraz wiedzy o kulturze w VII LO, XII LO, XXXVII LO w Łodzi. Jest pomysłodawcą wielu konkursów i festiwali muzycznych w Łodzi oraz województwie pełniąc jednocześnie funkcję jurora. Za swoją działalność została nagrodzona wieloma nagrodami:

 • Ministra Edukacji Narodowej I stopnia
 • Prezydenta Miasta Łodzi
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz wieloma podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

mgr Zbigniew Piasecki – muzyk ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest akompaniatorem i kompozytorem piosenek dla dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w festiwalach ogólnopolskich w charakterze jurora. Jest również artystą kabaretowym występując w licznych spektaklach. Ściśle współpracuje z zespołem piosenki i tańca ,,Pędziwiatry”.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel. +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

35 godzin, 3 zjazdy - co dwa tygodnie po 5 godzin (sobota+ niedziela).

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat w wersji papierowej.