Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Odkryj z nami wewnętrzne powołanie – stań się mediatorem!
Celem studiów jest nabycie umiejętności stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych w sporach cywilnych: rodzinnych i majątkowych, w sporach gospodarczych, pracowniczych i w konfliktach ofiara-sprawca, nabycie umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, majątkowych, gospodarczych, pracowniczych i karnych.

Studia są zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Korzyści

Zamierzone efekty kształcenia :

 • nabycie umiejętności stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych w sporach cywilnych: rodzinnych i majątkowych, w sporach gospodarczych, pracowniczych i w konfliktach ofiara-sprawca,
 • nabycie umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych,
 • majątkowych, gospodarczych, pracowniczych i karnych.

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r

Poziom PRK: 6.

Dla kogo?

Absolwentów studiów wyższych: menadżerów, pracowników samorządowych, placówek oświatowych, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników działów windykacji, kuratorów, służb mundurowych i osób zainteresowanych poznaniem oraz pogłębieniem tematyki związanej z zawodem mediatora oraz negocjatora.

Program kształcenia

W programie m.in.:

 • Wprowadzenie do mediacji i negocjacji
 • Wizerunek i etyka mediatora i negocjatora
 • Mediacja w prawie polskim, mediacja w prawie międzynarodowym.
 • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania konfliktu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w mediacji, techniki
 • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne

Studia kończą się egzaminem ustnym przed komisją.

Czas trwania

2 semestry, 174 godziny

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Studia realizowane są w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.7
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 7)