Data dodania: | Data aktualizacji:

Dodane przez mbielski -

Dla kogo dofinansowanie na studia podyplomowe? Sprawdzamy.

Studia podyplomowe stwarzają nowe możliwości do rozwoju osobistego i zawodowego. Przybliżają do osiągnięcia wybranego celu. Decyzja o wyborze kierunku kształcenia często związana jest z pytaniem „Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych?”. Dwie możliwości opisano już na naszym blogu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) koniecznie zajrzyj tutaj . Kolejnym źródłem finansowania jest Baza Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (BUR). Skorzystaj z czterech podpowiedzi, aby uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych.

  • Zapoznaj się z naszą ofertą zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), która znajduje się tutaj .
  • Wybierz kierunek studiów podyplomowych, kurs lub szkolenie. W przypadku, gdy w bazie nie znajdziesz interesującej Cię oferty studiów podyplomowych, skontaktuj się z Centrum Kształcenia Podyplomowego.
  • Zarejestruj się w BUR. Instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.
  • Wybierz źródło finansowania Twoich studiów podyplomowych, a następnie złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Warto podkreślić, że mieszkańcy województwa łódzkiego (jako źródła dofinansowania studiów podyplomowych) mogą skorzystać m.in. z programu „Przepis na rozwój”, o którym przeczytasz na stronie https://przepisnarozwoj.eu

Pomysł na bezpłatne studia podyplomowe. Czy jest to w ogóle możliwe?

Jeśli jesteś osobą pracującą i czujesz, że do wykonywania zadań zawodowych w obecnym miejscu pracy potrzebujesz nowych kwalifikacji lub kompetencji, to koniecznie porozmawiaj o tym ze swoim przełożonym. Jak zdobyćdofinansowanie na studia podyplomowe dla pracujących?
Często pracodawcy dysponują budżetem na pokrycie kosztów kształcenia swoich pracowników. W sytuacji, gdy nie uzyskasz aprobaty, zaproponuj inne możliwości na „częściowo” bezpłatne studia podyplomowe. Najpopularniejszą opcją na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla pracujących są środki przekazywane w ramach wspomnianego powyżej Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). To szansa na pokrycie od 80% do 100% kosztów kształcenia (w przypadku mikroprzedsiębiorców).

Z kolei przedsiębiorstwa działające w określonych branżach (np. turystycznej, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości do 80% na przeszkolenie swoich pracowników, w tym na pokrycie kosztów studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje o działaniu „Kompetencje dla sektorów” znajdziesz na tej stronie.

Urzędy pracy mogą sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, przy czym ich łączny koszt nie może być wyższy niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Z tej formy dofinansowania skorzystać mogą zarejestrowane w urzędzie pracy osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy oraz pracujący w wieku 45 lat i więcej1. Aby otrzymać dofinansowanie do studiów podyplomowych konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu studiów podyplomowych znajdziesz na tej stronie.

Studia podyplomowe to inwestycja w rozwój

Kierunek studiów podyplomowych może być związany nie tylko z Twoim zawodem, ale także z realizacją własnych pasji lub aktywności poza pracą. Jako osoba fizyczna możesz skorzystać z programu „Inwestuj w rozwój”. Każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych (i np. pracuje, jest samozatrudniona lub bezrobotna), może uzyskać nieoprocentowaną (i bez dodatkowych kosztów) pożyczkę z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi aż 30 tys. zł.

Osoby spełniające określone w regulaminie programu postanowienia (np. terminowe ukończenie kształcenia) mogą uzyskać umorzenie w wysokości od 20 do 25% wartości udzielonej pożyczki, które odbywa się poprzez anulowanie ostatnich do spłaty rat. W opisanym przykładzie dofinansowanie do studiów podyplomowych może wynieść aż jedną czwartą ich kosztu. Więcej informacji o programie „Inwestuj w rozwój” znajdziesz na stronie https://inwestujwrozwoj.pl
Zapewne wraz z uruchomieniem programów finansowanych z nowej perspektywy środków europejskich pojawią się liczne możliwości ułatwiające podnoszenie lub zdobywanie nowych kwalifikacji. Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszego bloga, na którym będziemy informować Cię o tym, jak uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych.
Jeśli szukasz podpowiedzi dotyczącej kierunku kształcenia, skorzystaj z opisów Centrum Kształcenia Podyplomowego, które znajdują się tutaj.

1 Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, Dofinansowanie studiów podyplomowych , https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych [dostęp: 2 grudnia 2022].

Autor

Mateusz Konieczny

Mateusz Konieczny

https://www.linkedin.com/in/mkkonieczny/?originalSubdomain=pl

Socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany trener FRIS®. Mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ekspert Youth Wiki – Encyklopedii Komisji Europejskiej poświęconej młodzieży i polityce młodzieżowej. Założyciel Manufaktury Przyszłości - organizacji wspierającej kształtowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji młodzieży i dorosłych, realizując sesje indywidualne oraz warsztaty i szkolenia (ponad 2000 h). Specjalizuje się w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia, diagnozowaniu potencjału edukacyjnego i zawodowego oraz wsparciu pracowników edukacji w przygotowaniu młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Wykorzystuje narzędzie FRIS® w rozwoju klientów indywidualnych oraz możliwości ich efektywnego współdziałania w zespole. Jest Wizjonerem (wg badania FRIS®). Twórca programów edukacyjnych. Współautor Kart Potencjału - narzędzia rozwojowego kluczowego w pracy coachów, psychoterapeutów i doradców zawodowych.

Oceń artykuł
5
Średnia ocena: 5 (Liczba ocen: 7)