Dodane przez mbielski -
Jak zostać bibliotekarzem? Sprawdź jakich kwalifikacji potrzebujesz

Jakie wykształcenie potrzebuje bibliotekarz?

Wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa oraz dodatkowo ukończony blok pedagogiczny dają uprawnienia do podjęcia pracy zarówno w bibliotekach szkolnych wszystkich typów szkół jak i w bibliotekach wyższych uczelni, a także w bibliotece pedagogicznej czy publicznej. Warunkiem zatrudnienia w placówkach oświatowych jest posiadanie kwalifikacji do bycia nauczycielem. Regulują to rozporządzenia będące aktami wykonawczymi do ustawy o bibliotekach. I tak § 2 ust. 1 pkt. 3 oraz § 3. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) odnoszą się do nauczycieli pracujących w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Tak znajduje się odpowiedź na pytanie jakie powinien posiadać kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej 2023 współczesny bibliotekarz.
W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2006 r. nr 251, poz. 1852) są określone kwalifikacje dla pracowników bibliotek uczelnianych.

Co można robić po Bibliotekoznawstwie ?
Studia kierunkowe uczą jak gromadzić, udostępniać i opracowywać zbiory, jak pracować z czytelnikiem, studenci poznają zagadnienia dotyczące informacji naukowej, uczą się obsługiwać systemy biblioteczne.
W zmieniającym się świecie konieczne jest dokształcanie się i poszerzanie swoich kwalifikacji. Studia podyplomowe w formie zdalnej są idealnym rozwiązaniem, aby doskonalić swój warsztat pracy co może skutkować pomyślnym awansem zawodowym i lepszym uposażeniem. Wykształcony pracownik znający podstawy PR w bibliotekach, prowadzenia kanałów w social mediach czy bloga - będzie mógł dotrzeć ze swoją ofertą do szerszego grona odbiorców. Obecnie cześć zbiorów i baz danych znajduje się w sieci Internet. Pracownik biblioteki powinien znać je i umieć z nich korzystać oraz wiedzieć jak bezpiecznie i legalnie pozyskiwać informacje – szanując prawa autorskie. Studia podyplomowe mogą pomóc pozyskać niezbędną wiedzę w tym zakresie i nauczyć jak skutecznie promować działania biblioteki w przestrzeni publicznej. Do współczesnych zadań biblioteki należy również kreowanie działań kulturalno – oświatowych oraz skuteczne zareklamowanie swojego potencjału i przyciągnięcie potencjalnie nowych czytelników. Dla pracowników oświatowych mogą stanowić cenne uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji, a pracownikom bibliotek miejskich zaoferować nowe kwalifikacje.

Nowa era dla bibliotek.
Biblioteka XXI wieku to nie tylko fizyczne zbiory biblioteczne. To także zasoby cyfrowe, ale też i nowoczesna infrastruktura, nowe zadania i obowiązki, nowoczesne kompetencje pracowników bibliotek. We współczesnych bibliotekach realizuje się szereg działań z zakresu doskonalenia nauczycieli, warsztatów z czytelnikiem, działań promocyjnych, działań animacyjnych, scalających lokalną społeczność. Dlatego wśród tradycyjnych przedmiotów, takich jak: Podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, Biblioterapia rozwojowa, Wybrane zagadnienia literatury współczesnej, Warsztat metodyczny bibliotekarza warto, aby znalazły się nowe przedmioty, między innymi takie jak: Warsztat umiejętności interpersonalnych, Trening twórczego myślenia, Marketing w bibliotece, Komputerowe systemy wspomagające pracę bibliotekarza, Digitalizacja i biblioteki cyfrowe, Realizacja projektów kulturalno – oświatowych w bibliotece i Prawo autorskie w pracy bibliotekarza.
Opłaci się zatem rozwijać nie tylko merytorycznie. Warto przygotować się też do twórczego realizowania powierzonych zadań, do sprawnego posługiwania się nowymi technologiami, oraz doskonalić kompetencje miękkie.
Podsumowując drogi czytelniku - teraz już wiesz, jak zostać bibliotekarzem. Jakie wykształcenie potrzebuje bibliotekarz zdobyć, aby sprostać współczesnym wymaganiom. Wiesz także jakie różnorodne kwalifikacje i umiejętności do pracy w bibliotece szkolnej 2023 roku musi posiadać szkolny bibliotekarz.

 

Autor

Piotr Szeligowski i Katarzyna Paliwoda

Piotr Szeligowski i Katarzyna Paliwoda

Piotr Szeligowski – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Od ponad 15 lat jest nauczycielem bibliotekarzem w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. Obecnie wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Łodzi. Trener i od prawie 10 lat wykładowca w AHE – PUW.  Tematyka jego  zainteresowań koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz szeroko rozumianą problematyką badawczą mieszczącą się w obszarze bibliologii i informatologii. Posiada także publikacje w czasopismach branżowych oraz materiałach pokonferencyjnych.

Katarzyna Paliwoda – absolwentka uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Pedagogika, studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej, kierunku Informatyka; stadiów podyplomowych Akademii- Humanistyczno- Ekonomicznej, kierunku Doradztwo Zawodowe i personalne oraz studiów podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, kierunku Projektowanie ubioru. Autor programu studiów podyplomowych opisywanego kierunku Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją naukową, realizowanych w Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi, koordynator kierunku i wykładowca. Obecnie dyrektor XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi. Wcześniej dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi oraz nauczyciel -  konsultant ds. informatyki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Łodzi.
Autor publikacji metodycznych, programów Kursów Grantowych KO w Łodzi.
Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych dla CKN LIBRUS. Jest od 20 lat wykładowcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego w AHE w Łodzi.