DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

INNE:

PODANIE O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (podpisany skan należy wysłać na ckp@ahe.lodz.pl)

DZIENNIK PRAKTYK - wzór uzupełnienia

WNIOSEK O ZALICZENIE PRACY ZAWODOWEJ W POCZET PRAKTYK (do wniosku należy dołączyć dokumenty zgodnie z uwagami)

 

UWAGA: Wytyczne i dokumenty dot. pisania prac dyplomowych znajdują się w Wirtualnym Pokoju Studenta, w zakładce Dla Słuchacza "Obrona- seminarium dyplomowe/Egzamin" lub na dole strony www.ckp-lodz.pl/pytania-i-odpowiedzi

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Dolny pasek