Data dodania: | Data aktualizacji:

Dodane przez mbielski -

Psychologia w biznesie - co to jest?

Psychologia w biznesie to kierunek studiów podyplomowych dedykowany wszystkim, którzy są zainteresowani psychologią i jej zastosowaniem w szeroko rozumianym środowisku biznesowym - głównie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, a także w środowisku okołobiznesowym, gdzie kluczowe znaczenie odgrywają kontakty z ludźmi.

Dwa nurty kształcenia

W Polsce mamy dwa wiodące nurty kształcenia podyplomowego na tym kierunku.
1. Pierwszy - koncentruje się na psychologii zarządzania i sprzedaży, pozwala poznać mechanizmy i techniki z tym związane. Dedykowany jest on osobom funkcjonującym już w środowisku biznesowym, pragnącym pogłębić swoje kompetencje w kierunku specjalistycznym. Można powiedzieć, że mamy tu bardziej do czynienia z "psychologią biznesu" aniżeli "psychologią w biznesie".

2. Drugi nurt jest szerszy, podejmuje zarówno kwestie z szeroko rozumianą działalnością biznesową, jak również zakłada stymulowanie własnego rozwoju uczestników kształcenia, doskonalenie zdolności psychologicznego postrzegania i interpretowania różnych zjawisk otaczającej rzeczywistości. W efekcie - w takiej formule odnajdą się nie tylko osoby zorientowane na procesy zarządzania w biznesie, ale też pasjonaci wiedzy psychologicznej otwarci na różne drogi zawodowe.

Co daje kierunek - Psychologia w biznesie?

Cykl kształcenia w zakresie psychologii biznesie - zgodnie z systemem Polskiej Ramy Kwalifikacji - pozwala nabyć efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wszystkie te obszary odnoszą się do różnych poziomów przygotowania do efektywnej pracy z kapitałem ludzkim: od poziomu osobistego (stymulowanie rozwoju własnego, samoświadomości i zdolności rozumienia siebie oraz zarządzanie sobą w czasie), poprzez doskonalenie własnych kompetencji interpersonalnych (pracy w zespole, budowanie konstruktywnych relacji), aż po efekty związane typowo z zarządzaniem (jak zarządzanie talentami, motywowanie pracowników, sprawne prowadzenie procesów selekcji i rekrutacji, wspieranie rozwoju pracowników). Poprzez odbycie cyklu kształcenia uczestników studiów podyplomowych pozyskuje możliwość udoskonalenia swojego warsztatu pracy zawodowej realizowanej w oparciu o kontakt z ludźmi - zarówno w szeroko rozumianym zarządzaniu, jak i innych, pozabiznesowych obszarach (edukacja, sprzedaż, pomaganie, przedsięwzięcia projektowe - m.in. w organizacjach pozarządowych itp.).

Psychologia w biznesie - co po tym?

Przed wszystkim - ukończenie cyklu kształcenia w zakresie psychologii w biznesie daje specjalistyczny, kompetencyjny szlif dotychczasowych kwalifikacjom. Realizując kształcenie podyplomowe na kierunku Psychologia w biznesie można zdobyć wiedzę i umiejętności z różnych obszarów psychologii, a także poznać wybrane metody techniki pracy z ludźmi pozwalające tę wiedzę zastosować w praktyce. Dla wielu osób takie bliższe spotkanie z psychologią i jej praktycznymi aplikacjami może być znakomitą inspiracją do dalszego kształcenia zakresie psychologicznym lub pokrewnym. Spotkanie z prowadzącymi zajęcia psychologami, trenerami, coachami daje możliwość bezpośredniego pozyskania informacji na temat różnych form edukacyjnych wspierających rozwój i rozwijających kompetencje specjalistyczne. Można skonfrontować się z wizją dalszego kształcenia na kierunku studiów psychologicznych (w formule licencjackiej lub magisterskiej) lub udziału w formach szkoleń trenerskich, coachingowych, mentoringowych, z zakresu zarządzania lub terapii.

Czy warto studiować - Psychologię w biznesie?

Dla osób zarządzających, prowadzących działalność biznesową, a także dla wszystkich zainteresowanych psychologią, mechanizmami psychicznej regulacji zachowań człowieka - podjęcie kształcenia na kierunku Psychologia w biznesie jest zdecydowanie bardzo wartościową opcją. Dzięki stosunkowo krótkiej formule kształcenia podyplomowego (dwa semestry) oraz możliwości studiowania zdalnie - można udoskonalić własne kompetencje zawodowe o wymiar psychologiczny, odgrywający kluczową rolę w pracy z ludźmi. Warto przy tym pamiętać, że to nie same twarde umiejętności i wiedza biznesowa stanowią gwarant sukcesu i pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć zawodowych, ale dopiero ich połączenie z kompetencjami miękkimi i wiedzą o człowieku stanowi ten optymalny koktajl kompetencyjny otwierający perspektywę prawdziwego, głębszego rozwoju. W tym kontekście psychologia w biznesie jest obszarem kształcenia szczególnie polecanym dla kadry zarządzającej, specjalistów HR, doradców zawodowych i biznesowych.

Do kogo kierowane są studia podyplomowe?

Kształcenie w zakresie psychologii w biznesie to także dobra propozycja dla tych, którzy poszukują kierunku swego rozwoju zawodowego. Inspiracje wynikające z poznania mechanizmów psychologicznych dotyczących spostrzegania społecznego, procesów decyzji, emocji i osobowości - mogą być bardzo pomocne w procesie poszukiwania pomysłów na rozwijanie własnej kariery, formułowania celów zawodowych i odnajdywania obszarów aktywności adekwatnych do osobistych zasobów.
Adresatem kształcenia w zakresie psychologii w biznesie są także osoby niezwiązane bezpośrednio z zarządzaniem, lecz zainteresowane psychologią i jej praktycznymi zastosowaniami. Kontakt z profesjonalną edukacją psychologiczną może być dla nich swego rodzaju orientacją w problematyce oraz wstępem do dalszego doskonalenia w wybranych ścieżkach psychologii.

Autor

dr Andrzej Zbonikowski

dr Andrzej Zbonikowski

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych.