Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w charakterze coacha, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wychodzące z choroby, będące w terapii, wychodzące z uzależnień, a także w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.

Coach pracujący w obszarze terapii, pomaga osobom powracającym do zdrowia w utrzymaniu motywacji do wdrażania zmian zmierzających do odzyskania i utrzymania dobrostanu. Potrafi motywować osoby wychodzące z uzależnień do poszukiwania nowej drogi życia i kontynuowania efektów terapii.

Dla kogo?

Coach wspierający klientów w utrzymaniu zdrowia zwraca uwagę na wprowadzanie i utrzymanie wspierającyh nawyków, pomaga zidentyfikować obszary do zmiany, przekroczyć własne ograniczenia i znaleźć osobistą motywację, w obszarze szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej. Coach promujący zdrowie może wspierać również jednostki organizacyjne, pełniąc rolę wewnętrznego coacha i facylitatora zmian. Wyspecjalizowany coach, ma większą świadomość potrzeb zdrowotnych klientów, oraz pacjentów. Studia przygotowują też do pracy z osobami poszukującymi wsparcia w codziennym życiu.
Studia skierowane są również do lekarzy, psychologów, terapeutów, osób pracujących w obszarach profilaktyki zdrowia i medycyny naturalnej.
Studia maja także charakter studiów samorozwojowych. Uczestnicy określą swoje cele osobiste i zawodowe, zidentyfikują obszary do zmiany, własne motywatory, przekonania i wartości. Studia prowadzone są warsztatowo i umożliwiają doświadczenie na sobie procesu coachingu, a także budowanie świadomości siebie, swoich talentów i umiejętności w roli coacha.

Program kształcenia

Studia mają charakter praktyczny, ponad 80 % zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów, psychologów i trenerów. Bazują na aktualnej wiedzy z zakresu psychologii zdrowia, dobrostanu, rozwoju, motywacji, psychologii pozytywnej, teorii uczenia się osób dorosłych.

Grupa treści podstawowych:
Warsztat umiejętności interpersonalnych – integracja grupy (spotkanie wyjazdowe) Komunikacja interpersonalna w pracy coacha
Psychologia zdrowia
Schorzenia cywilizacyjne – wybrane zagadnienia Higiena zdrowia psychicznego
Profilaktyka i terapia uzależnień

Grupa treści kierunkowych:
Teoria coachingu i sylwetka coach Metodologia i narzędzia coachingowe Life coaching
Coaching w profilaktyce zdrowia
Coaching w pracy terapeutycznej i kryzysie Prowadzenie sesji coachingowej. Etyka w pracy coacha

Czas trwania

2 semestry, 230 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr Jolanta Łysakowska

Kadra

mgr inż. Tomasz Gluźniewicz

mgr Mariola Pietroń-Ratyńska

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
  • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zjazdy stacjonarne realizowane są w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.3
Średnia ocena: 4.4 (Liczba ocen: 9)