Dodane przez mbielski -
Choreografia tańca ludowego jako kierunek studiów?

Ukierunkowanie gwarantuje kropkę nad "i".

Choreografia w specjalności taniec ludowy to kierunek studiów, który jest kluczowym, a zarazem brakującym ogniwem w dotychczasowym kształceniu animatorów, instruktorów, nauczycieli i twórców, pracujących lub planujących pracę z zespołami tańca ludowego.
Dotychczas jedyną możliwością zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zespołu tanecznego były dwuletnie kursy instruktorskie, organizowane na terenie Polski pod patronatem instytucji kultury lub studia na wyższych uczelniach, dające tytuł tancerza lub choreografa. Warto jednak podkreślić, że żadna z tych możliwości nie była ukierunkowana na kształcenie choreografów - specjalistów od tańca ludowego. Specyfika choreografii tańców ludowych jest odmienna od twórczości choreograficznej w znaczeniu ogólnym, ponieważ tworzenie w materii tańca ludowego to przede wszystkim odpowiedzialność za przekazywanie tradycji.

Jak porwać współczesną widownię?

Tańce ludowe mają swoje gotowe elementy, rozwiązania przestrzenne, więc tworzenie opracowań scenicznych łatwo prowadzi do schematyzmu, który staje się powtarzalny, a co za tym idzie, nie porywa współczesnej widowni. Jak tego uniknąć, jak tworzyć czerpiąc inspirację z folkloru w taki sposób, aby sięganie do korzeni polskich tańców pozwalało na poszukiwanie nowatorskich, kreatywnych rozwiązań ? Odpowiedź na podobne pytania poznają studenci tego właśnie kierunku. Będą potrafili przy wykorzystaniu odpowiednich środków wyrazu artystycznego kreować taką ludowość, która będzie pomysłowa, nowatorska, twórcza, a jednak nadal wierna tradycji. Tylko w ten sposób można sprawić, że to, co należy kultywować, nie stanie się eksponatem muzealnym, ale przetrwa dzięki temu, że przemówi do współczesnych odbiorców.

Kto może zainteresować ten kierunek?
Kierunek nasz powstał w Katedrze Studiów Podyplomowych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w 2021 roku i jest pierwszym i jak na razie jedynym kierunkiem tego typu w Polsce. Dedykowany jest przede wszystkim tym osobom, które mimo iż spędziły w zespołach tańca ludowego wiele lat życia, nadal mają statut amatora.

Jakie korzyści po ukończeniu studiów tej specjalności?

Nasz kierunek daje niepowtarzalną możliwość uzyskania kwalifikacji i przejścia na drogę zawodową. Proponowana przez nas siatka przedmiotów wykracza poza ramy kształcenia bazującego głównie na poznawaniu tańców z poszczególnych regionów czy wdrażaniu nowych technik tanecznych. Studia w specjalności choreografii ludowej dają praktyczną wiedzę dotyczącą sposobów wykorzystania poznanych tańców w różnych formach opracowań scenicznych, nauczą również tego jak przekazywać choreografię zespołowi, oraz jak efektywnie kształcić tancerzy w zespole.

Metodyka nauczania tańca, umiejętność stworzenia własnej wizji zespołu artystycznego to aspekty ściśle związane z pracą choreografa.

Absolwenci naszego kierunku będą świadomymi twórcami, którzy ze znawstwem i niezbędną wiedzą metodyczną będą mogli z powodzeniem podejmować rozmaite inicjatywy twórcze dotyczące tanecznego folkloru Polski. Kierunek ma na celu wykształcenie kadry choreografów tańca ludowego, którzy w profesjonalny sposób będą kreować temat folkloru polskiego w zespołach, szkołach, teatrach tworząc nie tylko suity tańców, ale inscenizacje, widowiska, spektakle.

Autor

Maria Kuśnierz - Skonieczna

Choreograf, pedagog, teoretyk tańca, mgr sztuki w specjalności pedagogika baletu. Z tańcem związana od dzieciństwa, to jej pasja i wykonywany zawód. W latach 1980 – 90 tancerka dziecięcego ,a następnie Reprezentacyjnego Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi. W latach 1993 – 97 odbyła studia magisterskie w specjalności „pedagogika baletu” w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie ,a w roku 2003 Podyplomowe Studia Teorii Tańca. Od 1997 roku pracuje jako pedagog tańca ludowego i charakterystycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Obecnie także wykładowca Polonijnego Studium Choreograficznego przy Uniwersytecie w Rzeszowie. Za całokształt pracy artystycznej wyróżniona została trzykrotnie Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku 2003 Brązowym Krzyżem Zasługi, a w roku 2017 indywidualną Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.