Dodane przez mbielski -
Cel
 • Rozwój subtelności komunikacyjnych służących utrzymaniu dobrych relacji.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie.
 • Uświadomienie sobie, gdzie mam tendencję do lokowania odpowiedzialności – To twoja wina!
 • Kiedy wchodzimy w trójkąt dramatyczny trójkąt dramatyczny? (także: trójkąt Karpma-na, ang. drama triangle)
 • Rozwinięcie świadomości w zakresie obszarów asertywności, omówienie jej znaczenia w biznesie oraz wskazanie na przyczyny trudności ludzi w prezentowaniu zachowań asertywnych.
 • Poznanie technik asertywnych – asertywna odmowa, asertywne przyjmowanie ocen (krytyka, pochwały i komplementy), asertywny monolog wewnętrzny i wyrażanie własnych opinii i przeko-nań oraz omówienie sposobów doskonalenia umiejętności korzystania z nich.
 • Autoanaliza poziomu asertywności i barier w przejawianiu zachowań asertywnych.
 • Praktyczne przećwiczenie wszystkich poznanych technik
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwinąć umiejętność asertywnych reakcji w sytuacjach związanych z kontaktem z klientami jak również wewnątrz firmy co wpłynie na efektywność pracy. Szkolenie uświadomi uczestnikom różnicę pomiędzy zachowaniem asertywnym, agresywnym i uległym. Uczestnicy nabędą również wiedzę z zakresu m.in. asertywnej komunikacji oraz tego jak jest skonstruowany komunikat asertywny i jakie niesie za sobą korzyści.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?
 • klarownego wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń oraz obrony swoich granic;
 • świadomego kształtowania relacji zawodowych i prywatnych;
 • świadomego budowania swojej siły i stanowczości;
 • dyplomatycznej odmowy, która nie urazi innych.
Tematyka kursu

I. Czym jest zachowanie asertywne?

- Przykłady sytuacji i reakcji na nie – identyfikacja rodzajów zachowań

- Ujednolicenie rozumienia tego czym jest asertywność

- Różnice pomiędzy zachowaniem agresywnym, asertywnym a uległym

- Fakty i mity dotyczące asertywności

- Autodiagnoza – osobista mapa asertywności w różnych sytuacjach społecznych

- Rola asertywności w rozwoju swojej Inteligencji Emocjonalnej

II. Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania asertywności

- Kiedy należy a kiedy nie należy być asertywnym w stosunku do szefa, pracownika, Klienta, kolegi, koleżanki, członka rodziny

- Analiza SWOT zachowań asertywnych w przestrzeni społecznej

- Rola bodźca i reakcji wg koncepcji Stevena Coveya

- Asertywność jako poszerzenie swojej strefy wpływu

- Prawa asertywności Ferserheima

III. Prawa osobiste w komunikacji społecznej a nasze terytorium psychologiczne

- Terytorium psychologiczne – jakie są nasze prawa osobiste?

- Prawa osobiste w pracy zawodowej i nasze priorytety

- Analiza transakcyjna – komunikaty „rodzica” źródłem trwałego dyskomfortu

- Obrona swoich praw w kontaktach osobistych i w sytuacjach społecznych

- Budowanie wewnętrznej postawy asertywnej – techniki pozytywnego myślenia

- Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach

IV. Kompetencje i zachowania wspierające asertywność

- Umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy

- Umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych

- Umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał

- Autentyczność

- Elastyczność zachowania

- Świadomość siebie (wad, zalet, opinii)

- Empatia

- Stanowczość

- Umiejętność samooceny

- Analiza tych kompetencji u uczestników jako punkt wyjścia do praktycznego treningu asertywnych zachowań

V. Komunikat „Ja” - trening praktyczny

- Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach

- Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki

- Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu

- Symulacje w grupach równoległych i na forum

- Informacja zwrotna – analiza trudnych momentów w tym komunikacie

- Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

Prowadzący
Obraz
Paulina Gocała

Paulina Gocała - HR Manager, Ekspert z doświadczeniem (15 lat) w tworzeniu i zarządzaniu polityką rozwojową organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista ds rozwoju, trener i Coach ICF. Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich (praca zespołowa, przywództwo i umiejętności motywacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie efektywnością osobistą, komunikacja, negocjacje).

Wykłada na zarządzaniu i psychologii. Udziela wsparcia dydaktykom jak urozmaicić zajęcia aby studenci chętniej się angażowali. Autorka podręcznika dla studentów Kompetencje Managerskie, który cieszy się ogromna popularnością ponieważ napisany jest w przystępny sposób i dopasowany do pokolenia.

Szkoliła takie firmy jak Orange Polska, Ikea, Salve Medica czy Hutchinson. Uczyła się pod okiem takich specjalistów jak Jacek Santorski.

Współtwórczyni Turkusowych śniadań w Łodzi.

Jej pasją jest towarzyszenie w rozwoju tym, którzy chcą się rozwijać w obszarach przywództwa (indywidualnego i zespołowego) oraz chcą stać się ekspertem w komunikowaniu się, motywowaniu, byciu asertywnym i rozwinąć umiejętności trenerskie. Jest przekonana, że podstawa pracy wykładowcy, trenera i coacha to uważne słuchanie ludzi, dzielenie się własną wiedzą o życiu i prowadzenie ich w takim kierunku, aby poczuli własną siłę sprawczą. Lubi ciężko pracować, aby osiągnąć cel. Ma wrodzoną niechęć do niepowodzeń i porażek. Przepada za ryzykiem („im trudniej, tym lepiej”). Zawsze poszukuje nowych rozwiązań dla starych problemów. Stara się działać dla dobra, rozwoju i korzyści innych. Wywieranie wpływu przez wymianę myśli jest dla niej podstawowym środkiem realizacji tych celów.

Rozmiłowana w sportach czynnie uprawia biegi długodystansowe, triathlon na dystansie IM, spinning, pływanie.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Miejsce:
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź lub ONLINE
Oceń kurs/szkolenie
5
Średnia ocena: 5 (Liczba ocen: 5)