Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem kierunku jest kształcenie specjalistów posiadających umiejętności w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę, przygotowanych do wspierania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osoby starsze i niepełnosprawne. Uczestnicy studiów poszerzą swoją wiedzę specjalistyczną oraz kompetencje, co pozwoli na podejmowanie działań w zakresie artystycznym i społecznym niezbędnym do prowadzenia procesu arteterapeutycznego.

Wiedza uzyskana przez absolwentów pozwoli na wniesienie nowych aspektów w edukacji, terapii i rozwoju osobistym, opartych m.in. na umiejętnej ekspresji i twórczym myśleniu sprzyjającym rozwojowi i samorealizacji, wspierającym proces terapeutyczny oraz nowoczesne kierunki edukacji.

Korzyści

Absolwent Podyplomowych Studiów „Arteterapia w edukacji i terapii” zdobywa kompetencje do pracy indywidualnej i w zespołach wielospecjalistycznych, składających się zarówno z terapeutów jak też artystów, pedagogów. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi jak też ze specjalnymi potrzebami. Studia na kierunku "Arteterapia w edukacji i terapii" przygotowują do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych w placówkach prowadzonych przez: służbę zdrowia, samorządy, organizacje pozarządowe, w placówkach edukacyjnych oraz innych związanych z kulturą i sztuką.

Dla kogo?

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci, opiekuni dzieci i dorosłych, pracownicy służb medycznych, domów kultury, bibliotekarze.

Program kształcenia

W programie między innymi:

 • warsztat umiejętności interpersonalnych budowanie relacji z klientem (grupą)
 • działania artystyczne
 • psychopedagogika twórczości
 • sztuki plastyczne w arteterapii
 • biblioterapia
 • teatroterapia
 • choreoterapia i taniec terapeutyczny
 • muzykoterapia
 • foto(grafo)terapia
 • rękodzieło w arteterapii
 • pedagogika zabawy i tańce integracyjne
 • multimedia w arteterapii
Czas trwania

3 semestry

Opiekun merytoryczmy

mgr Jolanta Łysakowska

Kadra

prof. Wiesław Karolak – artysta plastyk, pedagog, studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych.

dr Anita Stefańska – pedagog artystyczny spec. teatr, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta, instruktor teatralny spec .reżyseria (wychowanka prof. W. Wilhelma PWSTiF); adiunkt w Zakładzie Arteterapii UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

dr Kornelia Solich – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z zakresu Edukacji muzycznej i plastycznej w szkole podstawowej i gimnazjum

mgr Anna Białoń – pedagog, Arteterapeuta, Reżyser teatralny dzieci i młodzieży, Choreoterapeuta

mgr Anna Przybysz – magister wychowania plastycznego, pedagog szkolny, Arteterapeuta, Mediator

mgr Sara Knapik-Szweda – pedagog, Muzykoterapeuta, związana z Akademią Muzyczną w Katowicach

mgr Jolanta Łysakowska – pedagog, Arteterapeuta, Oligofrenopedagog, Logopeda, Trener Rozwoju Osobistego, współpracuje ze szkołami wyższymi na terenie śląska, organizator Konferencji z zakresu Arteterapii, współorganizator przez wiele lat Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej.

mgr Małgorzata Pióro– artysta fotografik, pedagog, socjolog, arteterapeuta, trener doświadczania. Posiada około 1000 godzin doświadczenia w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi autorskie warsztaty Sztuka Patrzenia w Londynie, Dublinie i Lwowie. W Krakowie współprowadzi warsztaty fotograficzne Przygoda z Fotografią.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych „Arteterapia w edukacji i terapii” jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zjazdy stacjonarne realizowane są w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia