Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem kierunku jest kształcenie specjalistów posiadających umiejętności w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę, przygotowanych do wspierania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osoby starsze i niepełnosprawne. Uczestnicy studiów poszerzą swoją wiedzę specjalistyczną oraz kompetencje, co pozwoli na podejmowanie działań w zakresie artystycznym i społecznym niezbędnym do prowadzenia procesu arteterapeutycznego.

Wiedza uzyskana przez absolwentów pozwoli na wniesienie nowych aspektów w edukacji, terapii i rozwoju osobistym, opartych m.in. na umiejętnej ekspresji i twórczym myśleniu sprzyjającym rozwojowi i samorealizacji, wspierającym proces terapeutyczny oraz nowoczesne kierunki edukacji.

Korzyści

Absolwent Podyplomowych Studiów „Arteterapia w edukacji i terapii” zdobywa kompetencje do pracy indywidualnej i w zespołach wielospecjalistycznych, składających się zarówno z terapeutów jak też artystów, pedagogów. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi jak też ze specjalnymi potrzebami. Studia na kierunku "Arteterapia w edukacji i terapii" przygotowują do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych w placówkach prowadzonych przez: służbę zdrowia, samorządy, organizacje pozarządowe, w placówkach edukacyjnych oraz innych związanych z kulturą i sztuką.

Dla kogo?

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci, opiekuni dzieci i dorosłych, pracownicy służb medycznych, domów kultury, bibliotekarze.

Program kształcenia

W programie między innymi:

 • warsztat umiejętności interpersonalnych budowanie relacji z klientem (grupą)
 • działania artystyczne
 • psychopedagogika twórczości
 • sztuki plastyczne w arteterapii
 • biblioterapia
 • teatroterapia
 • choreoterapia i taniec terapeutyczny
 • muzykoterapia
 • foto(grafo)terapia
 • rękodzieło w arteterapii
 • pedagogika zabawy i tańce integracyjne
 • multimedia w arteterapii
Czas trwania

3 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Jolanta Łysakowska

Kadra

 

Kadra dydaktyczna Arteterapia w edukacji i terapii 2023

 

Lp.

 

Przedmiot

Prowadzący

1.

Warsztat umiejętności interpersonalnych – integracja grupy, komunikacja interpersonalna

mgr inż. Tomasz Gluźniewicz

mgr zarządzania przedsiębiorstwem, arteterapeuta, psycholog biznesu, socjolog, dyplomowany coach, specjalista z zakresu zarządzania w oświacie, trener biznesu, Trener Wspomagania Oświaty, doradca w zakresie Przywództwa Edukacyjnego i Biznesowego

 

2.

Psychopedagogika z elementami terapii i rewalidacji

 

mgr Jolanta Łysakowska

mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, ekspert z zakresu edukacji włączającej, logopeda, dyplomowany trener, dyplomowany coach, ceramik, artysta

3.

Psychopedagogika twórczości

mgr inż. Tomasz Gluźniewicz

mgr zarządzania przedsiębiorstwem, arteterapeuta, psycholog biznesu, socjolog, dyplomowany coach, specjalista z zakresu zarządzania w oświacie, trener biznesu, Trener Wspomagania Oświaty, doradca w zakresie Przywództwa Edukacyjnego i Biznesowego

 

4.

Historia sztuki

mgr Anna-Maria Wiśniewska

mgr sztuki kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dekorator wnętrz, arteterapeuta

 

5.

Multimedia w arteterapii

prof. Wiesław Karolak

mgr sztuki, w 1996 mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego

6.

Sztuki plastyczne w arteterapii

mgr Anna-Maria Wiśniewska

mgr sztuki kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dekorator wnętrz, arteterapeuta

7.

Teatroterapia

 

mgr Agata Śliwa

mgr Organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Aktorka teatru i telewizji.

Egzamin przed Państwową Komisją Weryfikacyjną ZASP - tytuł aktora dramatu.

Kurs doskonalący: Teatr w edukacji i terapii.

8.

Choreoterapia i taniec terapeutyczny

mgr Katarzyna Grysko – od III semestru

Arteterapeuta, choreoterapeuta, tancerz, instruktor tańca, specjalista z zakresu terapii tańcem i analizy ruchu według Labana

9.

Biblioterapia

mgr Jolanta Łysakowska

mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, ekspert z zakresu edukacji włączającej, logopeda, dyplomowany trener, dyplomowany coach, ceramik, artysta

10.

Muzykoterapia

dr Sara Knapik-Szweda,

dr nauk humanistycznych

mgr muzykoterapii, pedagog, oligofrenopedagog

11.

Arteterapia w edukacji, rozwoju, terapii i resocjalizacji

Projektowanie sesji terapeutycznej

mgr Jolanta Łysakowskamgr wychowania przedszkolnego, oli mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, ekspert z zakresu edukacji włączającej, logopeda, dyplomowany trener, dyplomowany coach, ceramik, artysta gofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda, dyplomowany coach, ceramik, artysta

12.

Arteterapia w pracy z osobami starszymi

mgr inż. Tomasz Gluźniewicz

mgr zarządzania przedsiębiorstwem, arteterapeuta, psycholog biznesu, socjolog, dyplomowany coach, specjalista z zakresu zarządzania w oświacie, trener biznesu, Trener Wspomagania Oświaty, doradca w zakresie Przywództwa Edukacyjnego i Biznesowego

13.

Pedagogika specjalna

mgr Anna Bobrzecka

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta

14.

Psychopedagogika społeczna z elementami terapii i rewalidacji

Mgr Mariola Pietroń-Ratyńska

mgr psychologii, terapeuta, arteterapeuta, pedagog, coach

15.

Seminarium dyplomowe – projekt  arteterapeutyczny

prof. Wiesław Karolak

 

16.

Wystawy i prezentacje –  zasady organizacji wernisażu dyplomowego

mgr Anna-Maria Wiśniewska

mgr sztuki kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dekorator wnętrz, arteterapeuta

17

Praktyki własne

mgr Jolanta Łysakowska

 

 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych „Arteterapia w edukacji i terapii” jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zjazdy stacjonarne realizowane są w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia
Oceń kierunek
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 8)