Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Kierunek o profilu doskonalącym.

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania, a także sposobach promowania i upowszechniania kultury.

Korzyści

Realizacja studiów pozwoli Uczestnikowi na:

 • zapoznanie się z rolą aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej w nauczaniu i terapii
 • poznanie założeń i technik pracy arteterapeutycznej
 • zdobycie umiejętności organizowania i prowadzenia działań w ramach animacji kultury, w tym projektów dla i we współpracy ze społecznością lokalną
 • realizacji zajęć integracyjnych oraz tematycznych w grupach jedno i wielopokoleniowych
 • zdobycie umiejętności tworzenia wybranych wytworów rękodzieła artystycznego
 • poszerzenie orientacji w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych trendów w kulturze i sztuce oraz możliwości ich promowania w lokalnej społeczności
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów i angażowania dzieci, młodzieży i dorosłych w działania twórcze
 • aktywna pracę w środowisku poprzez prowadzenie warsztatów, wystaw, pikników, spektakli i innych wydarzeń lokalnych
Dla kogo?

 

Studia są przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii oraz osób zainteresowanych kulturą i sztuką. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie arteterapii i animacji kulturyadresujemy również do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.

Program kształcenia
 • Trening kreatywności
 • Zasady pracy z grupą
 • Podstawy wiedzy o kulturze
 • Historia sztuki
 • Wstęp do arteterapii
 • Psychologia twórczości
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy animacji kulturalnej
 • Metodyka pracy animatora kultury
 • Muzyka, taniec i choreoterapia
 • Ceramika artystyczna i masy plastyczne
 • Ekosztuka
 • Etyka i warsztat działań arteterapeutycznych
 • Warsztaty teatralne
 • Muzykoterapia
 • Rysunek, rzeźba i malarstwo
 • Wybrane techniki rękodzieła artystycznego
 • Przygotowanie imprez integracyjnych dla grup wielopokoleniowych
Czas trwania

2 semestry

240 godzin (190 godzin dydaktycznych- stacjonarnie, 50 godzin on-line na Platformie Zdalnego Nauczania). Niektóre przedmioty prowadzone na kierunku będą wspomagane e-learnigiem.

Opiekun merytoryczny

Ewa Janicka-Olejnik - dr nauk humanistycznych, absolwentka poznańskiego kulturoznawstwa, jej zainteresowania naukowe oscylują wokół antropologii kultury, animacji kultury, technik kreatywnych w nauczaniu. Od ponad dwudziestu lat zaangażowana w tworzenie i wspieranie niezależnej sceny teatralnej w Poznaniu oraz w Wałczu. Współtwórczyni duetu performatywnego Janicka_Elsner i instruktor młodzieżowej grupy Teatr Inaczej. Koordynatorka i realizatorka projektów: Akademia Odkrywców Przyszłości - dofinansowanego z środków MNiSW, Wałecka Jesień Teatralna, Operacja OdNowa i EduKreacje - dofinansowanych z środków Gminy Miejskiej Wałcz. Redaktor monografii "Kreatywność w arteterapii".

Kadra

dr Wojciech Strzelecki - dr nauk o zdrowiu, psycholog, muzykoterapeuta, czynny muzyk, adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Filia w Trzciance, starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kontrabasista i basista w zespole Kwartet ProForma. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria m.in. z zakresu muzykoterapii. Autor ponad 160 publikacji, głównie z zakresu muzykoterapii o wartości 1116,5 KBN i 7,298 IF, redaktor cyklu wydawniczego „Psychologia w naukach medycznych” oraz współredaktor monografii „Muzykoterapia. Między wglądem a inkluzją”. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: muzykoterapii, arteterapii, spektrum autyzmu, psychologii dziecka oraz myśli i dzieła Alberta Schweitzera.
Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAiKS, Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, Związku Artystów Wykonawców STOART, redaktor naczelny Polskiego Pisma Muzykoterapeutycznego. Autor licznych publikacji z zakresu muzykoterapii.
Realizator projektów muzykoterapeutycznych, m.in:
Mobilne Sceny Muzyczne: członek zespołu. Czas realizacji: 2019-2020. Projekt realizowany w ramach działalności Fundacji Nordoff-Robbins Polska. Udział w projekcie polega na akompaniamencie i moderowaniu grupy w ramach tzw. Mobilnych Scen Muzycznych, czyli wspólnego grania i śpiewania w przestrzeni publicznej lub w ośrodkach zamkniętych wraz z osobami niepełnosprawnymi bądź zależnymi przy udziale przechodniów i wszystkich osób zainteresowanych.
Prowadzenie zajęć z muzykoterapii w ramach projektu poradnictwa specjalistycznego oraz działania animacyjnego i szkoleniowego dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu realizowanego w ramach projektu pn.: „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!” - Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – rozpoczęty w lutym 2019r.
Udział w działaniach zespołu Siły Specjalne w ramach działalności Fundacji Nordoff-Robbins Polska. Czas realizacji: 2019-2020. Zespół składa się z zawodowych muzyków oraz muzyków-wolontariuszy, w tym z osób bezdomnych poszukujących aktywnych form integracji społecznej. Działalność grupy opiera się na przekonaniu, że aktywny udział w tworzeniu muzyki jest możliwy dla każdego, niezależnie od jego statusu społecznego, poziomu sprawności czy doświadczenia muzycznego.

Paulina Wycichowska - choreograf, wykładowca akademicki, pedagog tańca i tancerka, arteterapeutka, trenerka Pilates Core, twórczyni autorskiej metody budowania świadomości ciała i ruchu I mind the step.
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu i London Contemporary Dance School (University of Kent), gdzie studiowała taniec współczesny w wymiarze wykonawczym, pedagogicznym i choreograficznym. Paulina jest również absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (muzyka kościelna), Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (arteterapia). Uprzednio związana zawodowo przez 17 lat z Polskim Teatrem Tańca jako solistka i choreograf, obecnie jest artystką niezależną. Choreograf od ponad 20 lat, swoje prace realizowała w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Wykładowca na kierunku taniec w kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, kierunku somatyka w tańcu i terapii w tańcu Akademii Muzycznej w Łodzi i Podyplomowyego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest pedagogiem tańca współczesnego, technik modern i choreologii. Prowadzi również autorskie zajęcia z tańca kreatywnego opartego na teorii ruchu Rudolfa Labana. Jest także trenerem grupowym i personalnym metody Pilates Core, koncentrującej się na stabilizacji głębokiej kręgosłupa. Od ponad 20 lat współpracuje z wieloma ośrodkami w Polsce realizując warsztaty tańca współczesnego, technik modern, terapii ciała i choreologii na wszystkich poziomach zaawansowania.
Hobbystycznie tańczy tango argentyńskie, próbuje sił we wspinaczce skałkowej, czasem trenuje strzelanie z łuku tradycyjnego. Uwielbia czarną kawę, ciemną czekoladę i koty.

Marlena Dojlida– pedagog, arteterapeuta, dogoterapeuta, instruktor ceramiki artystycznej. Ukończyła kurs florystyczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej, instruktorskiej i kulturalnej. Prowadziła zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie organizacji czasu wolnego i arteterapii. Powołała Pracownię Ceramiki Artystycznej w Regionalnym Centrum Kultury, gdzie przez wiele lat organizowała wystawy i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem arteterapii w edukacji specjalnej oraz warsztaty kreatywne i twórczości dla dzieci oraz młodzieży. Inicjatorka i realizatorka cyklu zajęć psychologiczno-arteterapeutycznych dla dzieci „Barwy emocji” oraz warsztatów rozwijających więzi rodzic-dziecko pn. „Jesteśmy tworzymy – techniki twórczego myślenia i działania”. Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych „Przez sztukę poznaję siebie” oraz „Dzieci – zwierzętom, zwierzęta – dzieciom”. Posiada wykształcenie w zakresie pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zajęcia stacjonarne realizowane są w Filii AHE Trzcianka.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.6
Średnia ocena: 4.6 (Liczba ocen: 9)