ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 16 godzin 2790 zł / uczestnik

 

Dynamiczne budowanie rozwiązań przynoszących wysokiej jakości wartość, to korzyść jaką daje Agile firmom, funkcjonującym w świecie VUCA

Metodyki zwinne, odkąd powstały, zdobywają coraz większą popularność w wielu obszarach biznesu. Są już stosowane, jako metoda zarządzania projektami, w prawie wszystkich branżach i obszarach biznesu – sprzedaż, marketing, HR oraz oczywiście tam gdzie miały swoje pierwsze zastosowanie – w IT.

Firmy są świadome, że innowacje, elastyczność, szybkość i umiejętność szybkiego dopasowania produktu lub usługi do potrzeb klientów są kluczowe na rynku wysokiej konkurencyjności.

Jeśli chcesz poznać filozofię Agile, doświadczyć najważniejszych metodyk pracy wg tej filozofii oraz otrzymać praktyczne doświadczenie i narzędzia pracy wspierające to podejście, skorzystaj z naszego szkolenia.
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik pozna i przetrenuje główne założenia filozofii AGILE na podstawie praktycznych przykładów z odniesieniem ich do swojej pracy
  • Doświadczy różnic pomiędzy tradycyjnym podejściem do produkcji oprogramowania a podejściem zwinnym
  • Ustali swoją rolę w projekcie, mechanizmy wykorzystywane w metodyce SCRUM oraz ogólne zasady zwinnego zarządzania
  • Zapozna się z wieloma innymi zagadnieniami takimi, jak optymalizacja wartości i produktywności oraz redukcja całkowitych kosztów wytwarzania systemów i produktów
  • Udoskonali stosowane dotychczas praktyki, by osiągać rezultaty jeszcze lepsze niż dotychczas
  • Dowie się, jak efektywnie monitorować rezultaty działań korzystając z metryk produktywności oferowanych przez
  • SCRUM, by maksymalnie optymalizować pracę własną i zespołu
Tematyka kursu: 

I. Czym jest Agile?
Gra symulacyjna – doświadczenie przez uczestników potrzeby większej elastyczności w działaniach
projektowych na przykładzie rzeczywistości VUCA
Jak Jagiełło przechytrzył Krzyżaków i jak pokonano niepokonaną Spartę czyli po co nam Agile?
Trendy rozwojowe i dynamika zmian, bezprecedensowy rozwój nowych technologii i powszechna
globalizacja – dlaczego potrzebna jest zmiana podejścia projektowego?
Czym jest Agile, oraz czym nie jest?
Na czym polega bycie Agile? – Codzienne przykłady sprawności i zwinności
Skąd Agile w IT? – krótka historia rozwoju komputerów i geneza Manifestu Agile
Manifest, filozofia i pryncypia Agile – główne postulaty sprawności
Zdrowy rozsądek ponad wszystko – zasady uzupełniające Manifest Agile
Założenia wytwarzania zwinnego w Agile

II. Bilans dochodów i wydatków domowych - zasady zarządzania domowym budżetem
Styl zarządzania w Agile
Styl pracy zgodny z filozofią Agile
Rola kultury organizacyjnej we wdrożeniu zasad pracy Agile
Charakterystyka podejścia „lekkiego” – Scrum, Kanban, (XP)
Narzędzia podejścia Agile z domieszką metod tradycyjnych – DSDM, Agile PM, Agile Unified Process
Cykl życia projektu w ujęciu tradycyjnym
Cykl życia projektu w ujęciu zwinnym
Różnice w podejściu do zarządzania pomiędzy Agile a metodami Waterfall

III. Dlaczego Agile?
Korzyści z wdrożenia Agile
Co pokazują badania ? – doświadczenia Salesforce.com
Korzyści uzyskanie z Agile na bazie badań w 5000 firm softwarowych
Wzrost zainteresowania podejściem zwinnym w innych branżach
Cechy zwinnej organizacji
Poziom zwinności a miary sukcesu projektów
Który Agile zastosować w swojej organizacji? – przegląd głównych założeń Scrum, Feature Driven
Development, Extreme Programming, Dynamic System Development Method
Mapa metodyk i podejść

IV. Przegląd metodyk i podejść
Mapa kluczowych metodyk wg kryterium efektywności i rezultatu
Popularność poszczególnych metodyk według badań europejskich i amerykańskich
Dobór metodyki do projektu według kategorii niepewności i złożoności
3 filary Scrum
Agile PM – podobieństwa i różnice do Scrum
4 wartości Extrem Programming (XP)
Rola Kanban w podejściu zwinnym
Priorytetyzacja działań metodą MoSCoW

V. Metodyka SCRUM - najważniejsze wartości w jak najkrótszym czasie
Definicja SCRUM – zasady i wartości
Cykl życia projektu zgodny z metodą SCRUM
Role w SCRUM: Product Owner, Scrum master, Zespół Iteracyjność w SCRUM – podejście przyrostowe

Sprint jako jednostka pracy w SCRUM: rodzaje Sprintów, praca podczas Sprintu, przerywanie Sprintu,
planowanie Sprintu, cel Sprintu
Artefakty SCRUM: Product Backlog, Sprint Backlog
Wydarzenia (rutyny) w SCRUM: Planowanie Sprintu, dzienny SCRUM, Podsumowanie SPRINTU, Retrospekcja
Retrospekcja jako najważniejszy element AGILE w SCRUM

VI. Zasady tworzenia wymagań wg zwinnej filozofii zarządzania projektami
Product Backlog
Pisanie Historyjek – (User stores) – wykorzystanie Karty Zapotrzebowania oraz weryfikacja metodą 5Why
& What IF/INSTEAD…
Kryteria akceptacji potrzeb i oczekiwań Klientów i użytkowników
Definition of Ready, czyli kryterium gotowości do wykonaniia pracy (realizacji Historyjki) Definition of Done,
czyli kryterium ukończenia

VII. Realizacja sposobu szacowania złożoności zadań w SCRUM
Estymowanie pracy - Szacownie za pomocą magicznego mnożnika
Story Points, czyli szacowanie w punktach.
Velocity i korzystanie z danych historycznych

VIII. Planowanie czasu realizacji i monitorowania postępów
Typowe metody planowania projektów a podejście AGILE – trudności i wyzwania
Planowanie projektu na podstawie estymacji i danych referencyjnych
Zarządzanie zadaniami pomiędzy zespołami SCRUM
Jak pogodzić planowanie SCRUM z planowaniem czasu realizacji projektów w całej organizacji?

IX. Wymogi roli SCRUM Mastera i pozostałych ról biorących udział w procesie
Poznanie i zrozumienie roli Scrum Mastera.
Scrum Master jako przywódca służebny
Relacje ról w SCRUM zespole
SCRUM Master, Product Owner, Zespól i Klient - wzajemne powiązania w tej metodyce
Odpowiedzialność SCRUM Mastera
Odpowiedzialność Product Ownera
Odpowiedzialność zespołu
Kluczowe cechy i kompetencje niezbędne na stanowisku Scrum Mastera
Silne znaczenie „miękkich” kompetencji fundamentalnych

X. Jak wdrożyć metodyki zwinne do Twojej organizacji?
Przygotowanie do transformacji – kluczowe czynniki sukcesu
Transformacja AGILE jako Zmiana sposobu myślenia (w pierwszej kolejności)
Charakterystyka postaw ludzi w zmianie
Sposoby pracy z postawami w zmianie
Silne znaczenie „miękkich” kompetencji fundamentalnych
Znaczenie rozwoju i ciągłego doskonalenia kompetencji

XI. Gra symulacyjna - Miasto SCRUM  - doświadczenie poznanych metodyk w praktyce

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
2790 zł

Dolny pasek