ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 16 godzin  2790 zł / uczestnik

 

Szkolenie mające na celu rozwój kompetencji eksperckich dedykowanych dla działów logistyki i zakupu

Pracując nad efektywnością różnych organizacji zauważyliśmy, że pracownicy działu zakupu i logistyki napotykają w swojej pracy na wiele problemów. Po pierwsze jak ustalić stany minimalne zapasów aby nigdy niczego nie zabrakło, jak zarządzać przepływem komponentów zewnętrznych aby docierały one na czas, jak przewidywać to co jest nieprzewidywalne, jak kwalifikować dostawców gdyż zdarzają się niesolidni, jak ich oceniać i jak dzielić się tą oceną z nimi jak zarządzać kategorią, jak zarządzać alternatywnymi dostawcami itd. Mogliyśmy definiować jeszcze wiele takich pytań. Z naszej perspektywy pracownicy działu zakupu i logistyki rozwijani są z takich kompetencji jak negocjacje, asertywność czy komunikacja ale czy to wystarczy? Czy nie powinno się rozwijać ich z kompetencji eksperckich dotyczących logistyki i zakupu. My myślimy, że tak i dlatego stworzyliśmy szkolenie które ma na celu rozwój kompetencji eksperckich dedykowanych dla działów logistyki i zakupu.
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik nauczy się czym jest zarządzanie zakupem
  • Jak identyfikować potrzeby
  • Jak opracować strategie zakupowe
  • Jak przeprowadzić odbiór i kontrolę jakościową materiałów i usług
  • Jakie są sposoby reagowania w sytuacjach konfliktu
  • Jak zamawiać mniej po wyższej cenie czy więcej po niższej cenie
Tematyka kursu: 

I. Zarządzanie procesem zakupu
Czym jest zarządzanie zakupem
Funkcje zakupowe
Ewolucja funkcji zakupów
Ranga i rola zakupów
Formy zakupów

II. Pozyskiwanie dostawców i dostarczanie towarów i usług
Identyfikacja potrzeb
Opracowanie strategii zakupowych
Zapytania do wykonawców (RFI, RFQ, RFP, SIWZ, RFSX)
Ofertowanie i negocjacje
Przygotowanie i zawieranie umów
Identyfikacja bieżących potrzeb
Składanie zamówień
Odbiór i kontrola jakościowa materiałów i usług
Rozliczenia finansowe
Ocena wykonawcy

III. Drzewo konfliktu w obszarze zakupu
Rodzaje konfliktów w obszarze zakupu
Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktu
Zamawiać mniej po wyższej cenie czy więcej po niższej cenie - dylematy
w negocjacjach
Strategie negocjacyjne - dekalog postępowania w negocjacjach
Zarządzanie stanami magazynowymi (zapas bezpieczeństwa, zapas minimalny,
częstotliwość zamawiania)

IV. Metody analityczne w zarządzaniu zakupami
Metoda SMART
Metoda AHP
Macierz Kraljica
Czas cyklu zamówień - obliczenia
Funkcje procesu zakupowego
Obsługa operacyjna procesu zakupowego
Zadania działu zakupu i sposoby ich wykonywania

V. Wyzwania w zarządzaniu zakupami
Praca działu zakupów w systemie PULL
Praca z Kanbanami
Magazyny konsygnacyjne
Automaty vendingowe

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu.

 

Cena: 
2790 zł

Dolny pasek