Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Lipiec 2022 Gabinety Terapeutyczne "LOREM" 10 godzin 210 zł / osoba

 

Szkolenie kierowane jest do pracowników korporacji i firm, kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Również nauczyciele i wychowawcy dzieci i młodzieży. Rodzice i Rrdzice dzieci niepełnosprawnych. Dzieci i młodzież.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

Trening uważności dedykowane są osobom które mają problemy z nadmiernym stresem, z adaptacją i borykającymi się z trudnościami, problemami emocjonalnymi. Celem jest redukcja stresu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, nazywanie i rozpoznawanie emocji. Rozwijanie umiejętności skupienia się na czynności

Tematyka kursu: 

Treści szkolenia i zarazem korzyści jakie możemy odnieść wskutek praktykowania:
•    Obniżenie napięcia emocjonalnego, samoregulacja wewnętrzna (kształtowanie odporności emocjonalnej).
•    Obserwacja trudnych uczuć i emocji (np. cierpienia, strachu, wstydu, złości, frustracji), nazywanie ich, zrozumienie i radzenie sobie z nimi.
•    Poznawanie siebie.
•    Redukcja stresu w szkole i przeciążenia emocjonalnego.
•    Minimalizowanie oddziaływania niepożądanych myśli.
•    Wyrabianie trwałego nawyku bycia świadomym,
•    Przeniesienie mindfulness na czynności życia codziennego.
•    Skupienie uwagi na aktualnie wykonywanej czynności, zadaniu szkolnym.
•    Zwiększona kreatywność, swoboda oraz niezależność w wykonywaniu działań i rozwiązywaniu problemów.
•    Dostrzeganie własnych, ukrytych potrzeb i stanów fizjologicznych.
•    Skuteczne dostosowywanie aktywności do indywidualnych możliwości.
•    Wzrost refleksyjności, minimalizowanie działań automatycznych (schematycznych).
•    Dostrzeganie własnych możliwości i potrzeb.
•    Większa satysfakcja z wykonywanych działań i przeżytych doświadczeń.
•    Wydłużenie czasu koncentracji nad jednym zadaniem,
•    Łatwiejszy powrót do kontynuowania czynności po przerwie spowodowanej oddziaływaniem bodźców dekoncentrujących.
•    Obniżenie poziomu lęku i objawów z pogranicza depresji.
•    Obniżenie wskaźnika wrogości.
•    Wzrost odczuwanej empatii, sympatii i poziomu integracji grupowej, ogólne pozytywne nastawienie wobec innych (w przypadku zajęć mindfulness prowadzonych w zespole).
•    Komunikacja własnych potrzeb.
•    Spadek liczby agresywnych reakcji i zachowań u dzieci i młodzieży.

 

Dolny pasek