ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 8 godzin 1470 zł / uczestnik

 

Pewność siebie możemy budować i odzyskiwać za pomocą różnych sposobów

Pewność siebie to fundament spokojnego i odważnego funkcjonowania pośród wyzwań, które stawia przed nami życie. To naturalne, że nie wszyscy ludzie mają jednakowo silną pewność siebie, ponieważ jest ona uwarunkowana różnymi czynnikami – temperamentem, historią życia, wzorcami myślenia, samooceną itp.

Na szczęście faktem jest, że pewność siebie możemy budować i odzyskiwać za pomocą różnych sposobów. To, do czego dążymy, to zaufanie do siebie, swoboda w korzystaniu z własnym mocnych stron i odwaga zachowania w zaskakujących lub nieprzyjemnych sytuacjach. Jednocześnie warto odróżniać pewność siebie od brawury, przechwalania, czy arogancji.

To szkolenie dostarczy wielu narzędzi, aby budować dobrą pewność siebie, wzmacniać się i rozwijać, a jednocześnie doda motywacji i odwagi, aby pracować nad sobą.
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik nauczy się jakie są mechanizmy pewności siebie
  • Co łączy pewność siebie z innymi pojęciami pokrewnymi takimi jak samoocena, asertywność itp.
  • Jakie są sygnały świadczące o tym, że osoba jest pewna siebie
  • Z czego bierze się pewność siebie
  • Co osłabia pewność siebie
  • Jak kształtować pewność siebie
Tematyka kursu: 

I. Wprowadzenie do tematu
Uwspólnienie rozumienia pojęcia pewności siebie, uporządkowanie pojęć
Podobieństwa i różnice między pojęciami:
Pewność siebie
Asertywność
Poczucie własnej wartości
Wiara we własne siły
Autoprezentacja
Budowanie wizerunku
Samoocena
Czy pewność siebie jest dobra?
Granice pewności siebie
Pewność siebie a arogancja
Korzyści związane z byciem pewnym siebie
Ryzyka związane z byciem pewnym siebie
Rola pewności siebie w życiu zawodowym
Pewność siebie a budowanie własnego autorytetu oraz wizerunku pracodawcy

II. Sygnały pewności siebie
Po czym poznajemy osobę, która jest pewna siebie (sygnały werbalne i niewerbalne)
Jaka jest osoba pewna siebie:
Zdolności i umiejętności społeczne
Przekonania na temat siebie i innych ludzi
Sposób zachowania i myślenia

III. Narzędzia kształtowania pewności siebie
Jak się kształtuje pewność siebie, skąd ją czerpiemy
Historia życia - zdobywania pewności siebie
Sukcesy i porażki a pewność siebie
Trudności i przeszkody a pewność siebie
Przyczyny małej pewności siebie w życiu zawodowym
Autodiagnoza pewności siebie
Jak się czuję
Jak o sobie myślę
Informacja zwrotna od grupy i trenera
Jak mnie widzą inni
Pula narzędzi wzmacniania pewności siebie – Niezbędnik Pewności Siebie

IV. Deficyty pewności siebie
Pewność siebie w różnych sytuacjach
Pewność siebie wobec różnych osób
Identyfikacja obszarów słabszej pewności siebie
Ocena własnych predyspozycji i silnych stron (zgodnie z teorią Mocnych Stron - Strenghts Based
Development – i badaniami Gallup)
Style społeczne i temperamenty – czy każdy może być pewny siebie i komu będzie łatwiej
Walka z wewnętrznym krytykiem, sabotażystą

V. Praca z przekonaniami na temat siebie
Rola przekonań w kształtowaniu samooceny i pewności siebie
Pętle przekonań
Dlaczego przekonania tak bardzo wpływają na sposób myślenia i zachowania
Lista typowych błędów myślowych i ich wpływ na samoocenę
Narzędzia i trening przeformułowania przekonań ograniczających
Pytania wyrokującego i uczącego się
Pewność siebie a gotowość do rozwoju i uczenia się

VI. Pewność siebie w sytuacji zmian
Strefy komfortu, rozwoju, paniki
Zalety i wady każdej ze stref
Jak sytuacja zmiany wpływa na pewność siebie
Zaskoczenie i niepewność – jak odzyskać pewność siebie
Umiejętności transferowalne – zasób do wykorzystania w sytuacji zmiany
Fazy przeżywania zmiany: od oporu do akceptacji

VII. Pewność siebie w trudnych sytuacjach
Typowe trudne sytuacje, które mogą nadwyrężać pewność siebie
Wystąpienie publiczne
Bycie ocenianym
Konflikt
Atak ad personam
Krytyka
Sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i podstawowe techniki asertywnej reakcji
Jak okazywać adekwatną pewność siebie w trudnych sytuacjach w zgodzie ze sobą

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
1470 zł

Dolny pasek