ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 8 godzin 1470 zł / uczestnik

 

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa”

- Mary Lou Cook

Wielu osobom, które słyszą o treningu kreatywności nasuwają się wątpliwości czy rozwój kreatywności poprzez jej trenowanie jest możliwy? Czy kreatywność nie jest cechą, zdolnością, czymś nadzwyczajnym, darem, natchnieniem? Jeśli możemy trenować naszą pamięć, jeśli wiemy jak z punktu widzenia neurobiologicznego działa nasz mózg, za co są odpowiedzialne obie półkule, to równie dobrze możemy ćwiczyć swoją kreatywność. W wielu firmach na świecie kreatywność jest już traktowana jako umiejętność nabyta, kompetencja. Psychologowie i pedagodzy podzielają w większości to podejście. Jak zauważyła Teresa Amabile (profesor zarządzania w katedrze Edsela Bryanta Forda oraz dyrektor wydziału badań w Harvard Business School. Autorka wielu artykułów i książek, od dawna bada zagadnienia związane z kreatywnością) „każdy człowiek o normalnie funkcjonującym intelekcie jest zdolny do wytworzenia czegoś, co w określonej dziedzinie może zyskać rangę dzieła przynajmniej w pewnym stopniu trudnego”.

Trening kreatywności staje się coraz bardziej popularny w biznesie. Liderzy, decydenci, HR doceniają możliwości i efekty jakie daje ta możliwość. Płacą za takie warsztaty i je powtarzają ponieważ widzą efekty. Badania (Scott, G., Leritz, L. E., & Mumford, M. D. -2004- The Effectivness of Creativity Training: A Quantitative Review. Creativity Research Journal) wykazały, że trening kreatywności rozwija umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, zwiększa częstotliwość podejmowanych działań twórczych oraz wyrabia pozytywne postawy wobec twórczości.
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik uświadomi sobie czynniki ograniczające ich własną kreatywność
  • Przełamie swoje wewnętrzne bariery i uwolni swój potencjał twórczy. Do najważniejszych barier (wskazanych przez uczestników) podane zostaną techniki, narzędzia, pozwalające je przełamać
  • Usystematyzuje swoją wiedzę o technikach i narzędziach kreatywnego generowania pomysłów/pozna nowe narzędzia
  • We właściwy sposób posłuży się wybranym narzędziem, techniką i dzięki temu będzie mógł swobodnie wykorzystywać je w swojej pracy
  • Zapozna się z prostymi narzędziami służącymi ocenie generowanych pomysłów i określaniu opłacalności ich wdrożenia
Tematyka kursu: 

I. Zbudowanie klimatu grupowego sprzyjającemu kreatywności
Przełamanie pierwszych „lodów” – przedstawianie się sprzyjające kreatywności
i bezpieczeństwu:
np. trzy cechy na pierwszą literę imienia
kojarzysz mi się z….
totem grupowy
Ćwiczenia ruchowe, angażujące ciało i obie półkule jako przygotowanie do treningu
twórczości
„Rzeźba grupowa” – element integracji grupy i budowania zaufania

II. Przełamywanie barier, wychodzenie poza schematy i stereotypy
Gra wprowadzająca do tematu - „separator kulek”
Czym jest kreatywność a czym nie jest?
Bariery twórczego myślenia
Co sprzyja procesowi twórczego myślenia
Wpływ nastawienia na twórcze myślenie
Na co zwracać uwagę w kreatywnym myśleniu
Jak otoczenie, nastawienie, przekonania, reakcje fizyczne i emocje wpływają na twórcze
myślenie
Praktyczne techniki przełamywania barier kreatywności

III. Twórcze rozwiązywanie problemów czy myślenie twórcze - podobieństwa
i różnice
Innowacyjność a myślenie kreatywne
Proces grupowy i jego wpływ na kreatywność zespołu
Przykłady opisów kompetencji związanych z kreatywnością i twórczością
Problemy otwarte (dywergencyjne) i zamknięte (konwergencyjne) - różnice i podobieństwa
Zdolności przydatne w myśleniu twórczym:
wrażliwość
giętkość
płynność myślenia

IV. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów - techniki skojarzeniowe
Techniki skojarzeniowe – omówienie, przykłady
piramida skojarzeń
superpozycje – kolorowe i terenowe
dynamiczna sieć skojarzeń
analiza morfologiczna

Przykłady problemów rozwiązanych tą metodą Case study problemowe – uczestnicy w podziale
na grupy rozwiązują problem różnymi metodami skojarzeniowymi
Analiza zastosowania technik w realiach biznesowych Klienta

V. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów - techniki dedukcyjne
i indukcyjne
Diagram ryby – przykłady zastosowania
Pisanie scenariuszy
Technika tworzenia analogii
Koło analogii
Przykłady problemów rozwiązanych tą metodą

VI. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów - metaforyzowanie
Tworzenie nowych symboli
Metaforyczne rysunki
Ożywianie martwych metafor
Identyfikacja psychodramatyczna
Przykłady problemów rozwiązanych tą metodą
Case study problemowe – uczestnicy w podziale na grupy rozwiązują problem różnymi
metodami skojarzeniowymi
Analiza zastosowania technik w realiach biznesowych Klienta
Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

VII. Praktyczne metody generowania pomysłów w miejscu pracy
Kapelusze de Bono – przykłady
Metoda superpozycji prostej i krzyżowej
Cykle skojarzeniowe
Burza mózgów
Tworzenie obszarów kreatywnych w mojej pracy
Gdzie i jaką technikę mogę zastosować w mojej pracy?
Generowanie pomysłów na usprawnienia w moim otoczeniu pracy – wykorzystanie metody de Bono
Generowanie pomysłów na poprawę efektywności pracy – wykorzystanie metody
superpozycji
Rozwiązywanie ostatniego problemu zawodowego – metoda ciągów skojarzeniowych

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu

 

Cena: 
1470 zł

Dolny pasek