2 semestry /4 000 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe Reklama, promocja, komunikacja wizerunkowa mają na celu kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji i reklamy, oraz budowania wizerunku organizacji i zarządzania nim. Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i realizacją strategii promocyjnych i komunikacyjnych. Studia przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w organizacjach społecznych, instytucjach publicznych, reklamie, promocji, a także firmach prowadzących własne działy komunikacji z otoczeniem.

Adresaci
 • Osoby odpowiedzialne za promocję i relacje z otoczeniem w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych.
 • Specjaliści działów reklamy, promocji i komunikacji z otoczeniem podmiotów komercyjnych.
 • Pracownicy agencji reklamowych i public relations.
 • Rzecznicy prasowi instytucji komercyjnych, publicznych, politycznych, itp.
 • Trenerzy w zakresie kreowania wizerunku osobistego i organizacyjnego. Doradcy wizerunkowi.
 • Osoby chcące prowadzić własną działalność w obszarze doradztwa wizerunkowego, zarządzania komunikacją, reklamy i promocji.

Absolwenci kierunków studiów humanistycznych i społecznych – osoby planujące rozwój własnej kariery zawodowej w kierunku promocji i reklamy.

W programie

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące treści:

 • Wstęp do zagadnień PR i reklamy.
 • Strategie i taktyki PR.
 • Teoretyczne i praktyczne zasady PR (w tym: PR w sytuacji kryzysowej, PR w korporacji i agencji, PR w Internecie).
 • Komunikacja społeczna.
 • Kształtowanie opinii publicznej.
 • Komunikacja w organizacji.
 • Komunikacja organizacji z otoczeniem.
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa w mediach.
 • Projektowanie kampanii komunikacyjnych i informacyjnych.
 • Komunikacja wizualna.
 • Kampanie reklamowe.
 • Język reklamy.
 • Badania opinii społecznej i rynku.
 • Sztuka autoprezentacji.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Negocjacje.
 • Zadania rzecznika prasowego.
 • Internet i social media.
 • Warsztat pisania (teksty informacyjne, reklamowe, wizerunkowe).
 • Praca z kamerą.
 • Seminarium dyplomowe: Przygotowanie projektu kampanii wizerunkowej/ reklamowe/ promocyjnej.
Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych po ukończeniu kształcenia zdobędą:

 • Wiedzę z zakresu promocji, reklamy oraz komunikacji społecznej (narzędzi komunikacji).
 • Wiedzę na temat różnorodnych instrumentów PR oraz umiejętność ich wykorzystywania
 • Umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem pozytywnych relacji własnej organizacji z innymi firmami, partnerami biznesowymi, mediami, klientami, pracownikami.
 • Umiejętności praktyczne z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych i negocjacji.
 • Umiejętność tworzenia i prowadzenia kampanii komunikacyjnych.
 • Wiedzę i umiejętności z zakresu badania opinii publicznej i rynku.
 • Umiejętności praktyczne związane z przygotowywaniem tekstów informacyjnych, promocyjnych itp. oraz pracy z kamerą.
Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach 8:45-18:00

Opiekun merytoryczny

dr Leszek Kuras

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

 • prof. Wiesław Sonczyk
 • prof. Grzegorz Majkowski
 • dr Marek Palczewski
 • dr Marek Graszewicz
 • dr Justyna Makowska
 • dr Kinga Stopczyńska
 • dr Leszek Kuras
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni