2 semestry /4 000 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Studia podyplomowe „Nowe media i dziennikarstwo internetowe” zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami oraz specyfiką komunikacji w Internecie. Są one adresowane do osób, które chcą uaktualnić i poszerzyć wiedzę związaną z obszarem dziennikarstwa. Adresatami studiów są ponadto osoby, które w codziennej pracy mają styczność z mediami i nowoczesnymi narzędziami komunikacji.

Oferowane studia przygotowują do pracy w nowych mediach, instytucjach publicznych i firmach prowadzących intensywną komunikację z otoczeniem z wykorzystaniem Internetu.

Adresaci

Studia kierujemy do:

 • Osób pracujących w mediach i chcące poszerzyć swoją wiedzę.
 • Osób odpowiedzialnych za relacje z otoczeniem w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych.
 • Specjalistów działów reklamy, promocji i komunikacji z otoczeniem podmiotów komercyjnych.
 • Pracowników agencji reklamowych i public relations.
W programie

W programie m.in.:

 • Media w społeczeństwie XXI wieku.
 • Sztuka perswazji w mediach.
 • Gatunki dziennikarskie – typy publikacji internetowych.
 • Dziennikarstwo informacyjne w portalu internetowym.
 • Specyfika pracy dziennikarza internetowego.
 • Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu.
 • Internet i social media.
 • Technologie informacyjne.
 • Portal internetowy, redakcja on-line – organizacja i zarządzanie.
 • Pracownia multimedialna.
 • Warsztat pisania (teksty informacyjne, reklamowe, wizerunkowe).
 • Warsztat telewizyjny (materiały audiowizualne w sieci).
 • Fotografia w mediach.
 • Prawo Internetu.
 • Komunikacja wizualna.
 • Projektowanie stron internetowych.
 • Komunikacja społeczna.
 • Kształtowanie opinii publicznej.
 • Komunikacja organizacji z otoczeniem.
 • Projektowanie kampanii komunikacyjnych i informacyjnych w Internecie.
 • Projekt dyplomowy.
Korzyści

Absolwenci kierunku zostaną wyposażeni w:

 • Wiedzę z zakresu dziennikarstwa, w szczególności dziennikarstwa internetowego oraz różnic pomiędzy mediami tradycyjnymi a internetowymi.
 • Wiedzę na temat specyfiki nowych mediów i siły ich oddziaływania na odbiorcę.
 • Umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania materiałów prasowych i audiowizualnych.
 • Wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania portalem internetowym.
 • Umiejętność projektowania serwisów i portali internetowych.
 • Umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem pozytywnych relacji własnej organizacji z innymi firmami, partnerami biznesowymi, mediami, klientami, pracownikami poprzez media internetowe.
 • Umiejętność tworzenia i prowadzenia internetowych kampanii komunikacyjnych.
Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i w niedzielę w godzinach 8.45-18.00

Opiekun merytoryczny

dr Leszek Kuras

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

 • prof. Wiesław Sonczyk
 • prof. Grzegorz Majkowski
 • dr Marek Palczewski
 • dr Marek Graszewicz
 • dr Justyna Makowska
 • dr Leszek Kuras
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Nowe media i dziennikarstwo internetowe jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni