Specjalista HR w Organizacji - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 5 200 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

Cel Studiów
 1. Zdobycie wiedzy przez studentów dotyczącej podstawowych obszarów psychologii w Organizacji z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji, teorii i rozwiązań praktycznych.
 2. Zapoznanie studentów z mechanizmami pozyskania, zachowania i utrzymania człowieka w środowisku pracy
 3. Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie stosowania metod jakościowych wykorzystywanych w biznesie.
Adresaci

Osoby dążące do płynniejszego poruszania się w relacjach pracownik – pracodawca, chcące zwiększyć świadomość dotyczącą trójkąta relacji biznesowych (oczekiwania – możliwości – efekty). Specjaliści, Kierownicy, Managerowie poruszający się w środowisku pracowniczym. Osoby pracujące w działach HR, zakładające własną działalność, przygotowujące się do wyjścia na rynek pracy, chcące zatrudniać pracowników/zatrudniające pracowników, dążące do rozwoju własnego oraz Organizacji, którą tworzą.

W programie
 1. Poszukiwanie porozumienia – proces rekrutacyjny
 2. Psychologiczne i specjalistyczne narzędzia stosowane w rekrutacji
 3. Pogłębianie więzi w pierwszych miesiącach pracy = onboarding i weryfikacja skuteczności rekrutacji
 4. Błędy relacyjne – wpływ „atmosfery w pracy” na motywację i skuteczność pracownika
 5. Najczęstsze błędy popełniane w trakcie poszukiwań, zatrudnienia oraz wdrożenia pracownika
 6. Otwarcie się na relacje z Kandydatami – Employer Branding
 7. Narzędzia wspomagające organizację zadań w czasie pracy
 8. Stres w Organizacji – czynnik ludzki
 9. Patologie społeczne w środowisku pracy
 10. Podstawy coachingu
 11. Komunikacja w relacji Pracownik – Organizacja
 12. Podstawy Psychologii w Organizacji
 13. Osobowość a praca
 14. Zarządzanie pokoleniami
 15. Organizacja programów rozwojowych i ich ewaluacja
 16. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych
 17. Zarządzanie etapami życia pracownika w organizacji
 18. Egzamin końcowy

Autorem programu jest Kamil Chibowski.

Korzyści
 • Nabycie kompetencji w zakresie tworzenia, poszerzania i pracy z zespołem pracowniczym
 • Zapoznanie z obszarem Psychologii w Organizacji, rekrutacji i relacji w środowisku zawodowym
 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej pracy z tzw. „czynnikiem ludzkim” w środowisku pracy
 • Wymiana doświadczeń i know-how z obszaru HR, EB, Psychologii w Organizacji
 • Poznanie środowiska pracowniczego i przygotowanie do zwinniejszego poruszania się w ramach obecnego/przyszłego miejsca zatrudnienia.
Czas trwania

225 godz. akademickich - 100% zajęć prowadzona jest online przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

Opiekun merytoryczny

Kamil Chibowski – Psycholog organizacji, trener biznesu, specjalista procesu rekrutacyjnego.

Kadra

Kamil Chibowski – Psycholog organizacji, trener biznesu, specjalista procesu rekrutacyjnego. Doradca w zakresie psychologii biznesu, HR, sprzedaży oraz rozwoju osobistego. Łączy merytorykę oraz wiedzę teoretyczną z praktycznym funkcjonowaniem i potrzebami organizacji. Wieloletni praktyk, współpracuje z firmami z branży FMCG, medycznej, IT i in., a także z instytucjami szkoleniowymi i administracją publiczną. Naukowo związany z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL i z Instytucjami Naukowymi na terenie całego kraju. Motto i cel swojej pracy czerpie z mądrości Konfucjusza: "Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu."

Łucja Hadam - psycholog biznesu i przedsiębiorczości, trener kompetencji miękkich oraz specjalista ds. rekrutacji i szkoleń. Praktyczne doświadczenie biznesowe buduje we współpracy z globalną firmą IT. Dyplomowany Trener Biznesu. Realizuje projekty szkoleniowe dla studentów oraz poradnictwo psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Wyspecjalizowana w rekrutacjach średniego i wysokiego szczebla w zakresie IT, inżynierii, logistyki i sprzedaży. Inspirację w codziennej pracy czerpie przede wszystkim z dorobku psychologii osobowości oraz emocji i motywacji.

Jakub Malec – Psycholog, Trener, Specjalista ds. rozwoju zawodowego pracowników Absolwent pierwszej edycji Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Trener biznesu Akademii SET, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, kompetencji menadżerskich oraz wykorzystania narzędzi informatycznych. Od czasów współpracuje z biznesem przy wdrażaniu wiedzy psychologicznej do organizacji. Ostatnie lata związany z czołowymi przedsiębiorstwami z branży budowlanej. Odpowiedzialny m.in. za wdrażanie i realizację procesów rozwojowych pracowników w tym programy talentowa oraz mentoring. Posiada doświadczenie przy realizacji ocen okresowych, badań nastrojów pracowniczych czy projektowaniu systemów do kontroli efektywności pracy działów personalnych.

dr Agata Poręba-Chabros – psycholog, psychoterapeuta. Współpracuje z firmami z wielu województw w zakresie szkoleń psychologicznych i biznesowych, programów rozwojowych oraz aktywizacji osób bezrobotnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu rozwoju psychologicznych kompetencji miękkich dla młodzieży i osób dorosłych. Pomaga w poszukiwaniu własnej ścieżki oraz w zmaganiu się z problemami dnia codziennego. Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychiatrycznego pracuj zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, uznając, że proces terapii to szczególnego rodzaju relacja między osobą pozostającą w terapii a terapeutą.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia są prowadzone w systemie zaocznym. Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z  Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia realizowane w formule 100% online (80% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego a 20% zajęć prowadzona będzie w formie Webinarium).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!