2 semestry /rachunkowosci-i-podatkiPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

W trakcie studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki, zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu księgowego. Studia podyplomowe z rachunkowości przygotują Cię również do prowadzenia własnego biura rachunkowego. W trakcie studiów uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych.

Adresaci

Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki adresujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie, magisterskie.

Oferta studiów podyplomowych Rachunkowość skierowana jest przede wszystkim do praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji.

W programie

Program studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki obejmuje:

 • Zasady prowadzenia rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Rachunek kosztów w działalności przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza i auditing sprawozdań finansowych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • Podatki pośrednie
 • Konwersatorium
Korzyści

Kierunek Rachunkowość i podatki obok studiów podyplomowych rachunkowość i finanse oraz studiów podyplomowych z księgowości, to najpopularniejszy kierunek ekonomiczny.

Absolwenci Rachunkowości znajdą pracę w działach związanych z finansami i księgowością. Mogą ubiegać się o stanowiska w działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, a także o stanowiska głównych księgowych - nadzorujących pracę w księgowości. Absolwenci tego kierunku znajdą również zatrudnienie na stanowiskach: dyrektorów finansowych - kierujących i kontrolujących politykę finansową przedsiębiorstw oraz analityków finansowych - których zadaniem jest między innymi badanie możliwości finansowych firmy.

W ramach konwersatorium uczestnicy zapoznają się z testami egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czas trwania

2 semestry – 220 godzin

Zajęcia dostosowane sa do tryby zaocznego i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Anita Fajczak-Kowalska

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: