2 semestry / Filia Jasło / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 600 PLN

Filia w Jaśle
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło
+48 13 42 61 360
jaslo@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Kwalifikacje rolnicze są jednym z kluczowych elementów wymaganych przy przejęciu lub nabyciu gospodarstwa rolnego, ich uzyskanie umożliwia ubieganie się o pomoc finansową z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (aktualnie PROW 2014-2020). Najbardziej optymalnym sposobem zdobycia kwalifikacji rolniczych dla absolwentów kierunków nierolniczych jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa (związanym z działalnością rolniczą)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a ich program obejmuje zagadnienia wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Adresaci

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo.

Absolwenci absolutnie wszystkich kierunków i uczelni, którzy tylko zamarzą o uzyskaniu statusu rolnika mogą dołączyć do uczestników studiów podyplomowych.

Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

Uzyskane kwalifikacje pozwalą przejąć gospodarstwo po rodzicach, ale przede wszystkim umożliwia zakup gruntu, gospodarstwa rolnego, na którym, korzystając z wielu możliwości jakie daje PROW 2014-2020, nasz „świeżo upieczony” gospodarz może rozpocząć własną działalność rolniczą lub pozarolniczą. Może uzyskać różnego rodzaju dotacje, np.: dla młodych rolników (do 100 tys. zł!), na modernizację gospodarstw rolnych (dotacja na zakup maszyn rolniczych), na restrukturyzację małych gospodarstw, na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, na rolnictwo ekologiczne, na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, może wystąpić o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (dotacja na założenie firmy na wsi), na przetwórstwo i marketing produktów rolnych (dotacja na zakłady przetwórcze) i wiele, wiele innych przedsięwzięć.

Właśnie w celu stworzenia szansy uzyskania statusu rolnika osobom, które mają wykształcenie wyższe, ale inne niż rolnicze i nie posiadają stażu pracy w rolnictwie, uwzględniając wszystkie ww. uwarunkowania prawne, powstał autorski program dwusemestralnych studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć, a jego realizacja przebiega w systemie stacjonarnym (sobota – niedziela), nie częściej niż raz w miesiącu oraz, we wcześniej wspomnianej formie e-learningowej – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów umieszczonych na platformie. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.

Dolny pasek