2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 900 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Partner studiów:

Cel Studiów

Zarzadzanie w JST wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu podstaw prawa, zarzadzania, promocji oraz praktycznych umiejętności organizacji pracy, pracy grupowej i kształtowania relacji międzyludzkich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.
Sprawni menedżerowie JST muszą rozumieć zarówno role samorządu terytorialnego, mechanizmy zarządzania oraz promocji, wykorzystując wiedze praktyczną w codziennym funkcjonowaniu jednostki, ale również wykonując kompetencje zlecone.

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - Menadżer JST jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z kierowaniem JST, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacją interpersonalną oraz marketingiem terytorialnym.

Adresaci

Adresatami Studiów Podyplomowych Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - Menadżer JST są osoby posiadające wyższe wykształcenie, będące menadżerami niższego, średniego i wyższego szczebla w JST.

W programie

MODUŁ INTERDYSCYPLINARNY

 • Wykład inauguracyjny

MODUŁ ZARZĄDZANIE WYZWANIA JST

 • Zarządzanie w kontekście uwarunkowań JST
 • Pozyskiwanie oraz zarządzanie projektami w jednostkach JST
 • Promocja jednostek JST jako pracodawcy – onboarding i offboarding w jednostkach JST

MODUŁ KOMPETENCYJNY

 • Kompetencje menadżerskie a zarzadzanie w jednostkach JST

MODUŁ ZARZĄDZANIE RELACJAMI ZEWNĘTRZYMI

 • Zarządzanie usługami społecznymi w JST
 • Zarządzanie relacjami z organizacjami partnerskimi JST

MODUŁ INTERPERSONALNY

 • Komunikacja interpersonalna
 • Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku

MODUŁ PROMOCJA I ROZWÓJ JST

 • Marketing terytorialny i promocja jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca samorządu terytorialnego z mediami

MODUŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY

 • Prawo a funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Dokumenty strategiczne a funkcjonowanie samorządu

MODUŁ PROJEKTOWY

 • Seminarium projektowe

Studia zakończone zostaną prezentacją praktycznego projektu seminaryjnego z zakresu zarządzania w JST, stanowiącego prace dyplomową uczestnika.

Korzyści

W trakcie studiów uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Zajęcia przygotują ich do sprawowania funkcji zarządczych na wszystkich szczeblach JST oraz organizacji z nimi związanych. Absolwenci będą wyposażeni w potrzebną wiedzą między innymi z zakresu:  

 • Zarzadzania w JST
 • Projektów w kontekście JST
 • Promocji i marketingu w kontekście JST
 • Zarządzania usługami społecznymi
 • Komunikacji interpersonalnej
 • Zarządzania relacjami
 • Prawa w kontekście funkcjonowania JST
Czas trwania

2 semestry, 180h

Opiekun merytoryczny

Anna Bojanowska-Sosnowska

Kadra

DR EWA GABRYELAK
Od 2005 r. pracuje jako członek zespołu projektowego i kierownik projektu w organizacjach pozarządowych i podmiotach administracji publicznej. Specjalizuje się w projektach edukacyjnych, społecznych i naukowych finansowanych w ramach EFS, H2020, Interreg Europa.
Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, specjalizacja amerykanistyka i mass media
na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu funduszy Unii Europejskiej w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
W 2017 r. uzyskała tytuł doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie socjologii.
Autorka recenzowanych publikacji z zakresu współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w sferze edukacji, nierówności edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2013.
W czasie studiów doktoranckich brała udział w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, realizowanych w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Psyk-Piotrowskiej.
Od 2005 r. aktywnie działa w III sektorze, w Towarzystwie Inicjatyw Europejskich, od 2009 r. prezes organizacji.

ANNA BOJANOWSKA-SOSNOWSKA
Polityczka społeczna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji
i raportów z zakresu polityki społecznej, rynku pracy, problemów pokoleń w życiu społecznym i innych. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku pracy, różnorodności na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Publikuje w czasopismach branżowych oraz popularyzatorskich. Jej komentarze gospodarcze oraz społeczne ukazywały się na pierwszych stronach ogólnopolskich tytułów oraz poczytnych portali.
Dydaktyczka, zawodowo związana z uczelniami publicznymi i prywatnymi, samorządem terytorialnym i rewitalizacją społeczną. Słuchaczka Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Uniwersytetu Linköping w Szwecji. Ekspertka Fundacji Republikańskiej oraz Obserwatorium Ekonomiczno-Społecznego.
Odznaczona medalem UNIVERSITAS LODZIENSIS ALUMNO LAUDE DIGNISSIMO Uniwersytetu Łódzkiego.

MARCIN BUCHALI
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych na kierunku Politologia oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na kierunku Polityka Społeczna. Obecnie doktorant Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wystąpień i publikacji naukowych z zakresu Zarządzania i Sportu.
Od najmłodszych lat związany ze sportem. Trener Polskiego Związku Piłki Siatkowej, członek Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, organizator wielu wydarzeń sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Wcześniej specjalista z zakresu Polityki Społecznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, obecnie Doradca Wojewody Łódzkiego ds. społecznych. Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii (Szpitala Kopernika) w Łodzi. Ekspert Obserwatorium Ekonomiczno-Społecznego.

JAKUB BRZEZIŃSKI
prawo umów / logistyka / zarządzanie kontraktami
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz logistyka w macierzystej jednostce. Słuchacz studiów doktoranckich w zakresie zarządzania i jakości. Uczestnik podyplomowych studiów "Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym"
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych w projektach naukowych i edukacyjnych (COSME, Erasmus+, Trans-Atlantic Platform). Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania zakupami
oraz zastosowania nowoczesnych technologii w logistyce. Zwolennik naukowej interdyscyplinarności. Ekspert Obserwatorium Ekonomiczno-Społecznego.

JOANNA KŁOSIŃSKA
Doktorantka na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowczyni na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalizuje się w zarządzaniu oraz marketingu. Jako praktyk piastuje stanowisko New Business & Account Specialist, zajmując się: new business, tworzeniem i realizacji strategii długofalowych dla Klientów oraz koordynacją działań wielokanałowych w agencji marketingowej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Obserwatorium Ekonomiczno-Społecznym oraz Towarzystwo Inicjatyw Europejskich.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek