2 semestry /3 200 PLN / Filia Trzcianka / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Filia w Trzciance
ul. 27 Stycznia 100
64-980 Trzcianka
+48 67 216 68 08
trzcianka@ahe.lodz.pl
Adresaci

Program studiów podyplomowych dotyczy rozwoju osobistego w obszarze kompetencji miękkich (kompetencji osobistych i kompetencji społecznych). Jest kierowany do pracowników instytucji państwowych, pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje), pracowników socjalnych, osób pracujących z rodzinami zastępczymi i w ośrodkach wsparcia, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

W programie

Rozwój osobisty

 • komunikacja interpersonalna
 • rozwiązywanie konfliktów
 • zachowania asertywne
 • radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność negocjacji
 • zarządzanie sobą w czasie
 • autoprezentacja
 • zachowanie w sytuacjach trudnych

Współpraca z drugim człowiekiem i w zespole

 • role grupowe i ich znaczenie
 • umiejętność budowania relacji
 • zarzadzanie zmianą
 • praca na zasobach
 • kreowanie wizerunku
 • myślenie strategiczne i innowacyjne

Relacje z klientem

 • diagnozowanie potrzeb społecznych
 • budowanie kontaktu z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • praca z „trudnym” klientem
 • interwencja kryzysowa
 • praca z klientem zagrożonym przemocą
 • mechanizmy i zaburzenia w rozwoju człowieka
 • wybrane zagadnienia z zakresu pomocy społecznej
Czas trwania

2 semestry, 180h

Dolny pasek

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 13 LIPCA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 15% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!