2 semestry /zarzadzanie-transportemPłatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Cel Studiów

Podyplomowe Studia Zarządzanie transportem są objęte patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów i są  pomocą dla osób starających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Głównym celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki  oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych/spedycyjnych/logistycznych, a także w działach transportu dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy uzyskują ponadto rzetelne przygotowanie do zdania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.

Adresaci

Studia skierowane są przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej, zarządzającej wszystkich szczebli przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji,
 • osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy,
 • osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym.
W programie

Program obejmuje następujące treści:

 1. Podstawy logistyki i spedycji
 2. Prawo Unii  Europejskiej w zakresie transportu drogowego
 3. Konwencje międzynarodowe w transporcie
 4. Kodeks Pracy i Prawo Socjalne
 5. Prawo Cywilne i Handlowe
 6. System kontroli drogowych przewozów ładunków i osób
 7. Regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców
 8. Bezpieczeństwo w transporcie drogowym
 9. Prawo podatkowe i ubezpieczeniowe
 10. Dokumentacja w transporcie i spedycji
 11. Wybrane zagadnienia z infrastruktury transportu
 12. Systemy wspomagające transport, spedycję i logistykę
 13. Procesy spedycyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie
 14. Ekonomika transportu, spedycji i logistyki
 15. Transport intermodalny i kontenerowy
 16. Marketing w transporcie, spedycji i logistyce
 17. Transport i spedycja materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i żywnościowych
 18. Normy i techniczne cechy działalności transportowej
 19. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym, spedycyjnym i logistycznym
 20. Biznes plan i finansowanie inwestycji w transporcie, logistyce i spedycji
 21. Wybrane przykłady zadań egzaminacyjnych CPC
 22. Seminarium dyplomowe
Korzyści

Zdobyta w czasie studiów wiedza pomoże absolwentom poznać zasady funkcjonowania gospodarki transportowej i rynków transportowych, specyfikę funkcjonowania i zarządzania transportem w przemyśle, handlu i usługach. Absolwent uzyska  specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów  regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej. Wiedza ta stanowi  podstawę merytoryczną dla osób zamierzających ubiegać o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Opiekun merytoryczny

dr inż. Jerzy Janczewski

Kadra

Wśród naszej kadry:

 • wykładowcy AHE w Łodzi kierunku Transport,
 • specjaliści Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów, praktycy z branży TSL
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi we współpracy z Łódzkim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: