2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 500 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Podyplomowe Studia Zarządzanie transportem są objęte patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów i są  pomocą dla osób starających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Głównym celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki  oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych/spedycyjnych/logistycznych, a także w działach transportu dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy uzyskują ponadto rzetelne przygotowanie do zdania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.

Adresaci

Studia skierowane są przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej, zarządzającej wszystkich szczebli przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji,
 • osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy,
 • osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym.
W programie

Program obejmuje następujące treści:

 • Podstawy logistyki i spedycji
 • Prawo Unii  Europejskiej w zakresie transportu drogowego
 • Konwencje międzynarodowe w transporcie
 • Kodeks Pracy i Prawo Socjalne
 • Prawo Cywilne i Handlowe
 • System kontroli drogowych przewozów ładunków i osób
 • Regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców
 • Bezpieczeństwo w transporcie drogowym
 • Prawo podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Dokumentacja w transporcie i spedycji
 • Wybrane zagadnienia z infrastruktury transportu
 • Systemy wspomagające transport, spedycję i logistykę
 • Procesy spedycyjne i logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Ekonomika transportu, spedycji i logistyki
 • Transport intermodalny i kontenerowy
 • Marketing w transporcie, spedycji i logistyce
 • Transport i spedycja materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i żywnościowych
 • Normy i techniczne cechy działalności transportowej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym, spedycyjnym i logistycznym
 • Biznes plan i finansowanie inwestycji w transporcie, logistyce i spedycji
 • Wybrane przykłady zadań egzaminacyjnych CPC
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Zdobyta w czasie studiów wiedza pomoże absolwentom poznać zasady funkcjonowania gospodarki transportowej i rynków transportowych, specyfikę funkcjonowania i zarządzania transportem w przemyśle, handlu i usługach. Absolwent uzyska  specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów  regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej. Wiedza ta stanowi  podstawę merytoryczną dla osób zamierzających ubiegać o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.

Instytut Transportu Samochodowego

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Opiekun merytoryczny

dr inż. Jerzy Janczewski

Kadra

Wśród naszej kadry:

 • wykładowcy AHE w Łodzi kierunku Transport,
 • specjaliści Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów, praktycy z branży TSL

Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi we współpracy z Łódzkim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek