2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 500 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Głównym celem studiów podyplomowych Transport – Logistyka – Spedycja jest poszerzenie wiedzy z podanej tematyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych/spedycyjnych/logistycznych, w centrach magazynowych/logistycznych, a także w  działach transportu dużych przedsiębiorstw.

Adresaci

Studia podyplomowe Transport – Logistyka – Spedycja kierujemy do kadry  zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw, centrów magazynowych /logistycznych oraz zakładów komunikacji miejskiej.

W programie

Zakres studiów podyplomowych Transport – Logistyka – Spedycja obejmuje następujące zagadnienia:

 • Politykę transportową UE i strategie rozwoju transportu w Polsce
 • Prawo Unii Europejskiej w zakresie transportu
 • Podstawy logistyki
 • Podstawy spedycji
 • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Systemy wspomagające funkcjonowanie firm TSL
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Ekonomikę firmy TSL
 • Magazynowanie i procesy ładunkowe
 • Centra logistyczne i spedycyjne
 • Marketing w transporcie
 • Transport intermodalny i kontenerowy
 • Transport i spedycja materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i żywnościowych
 • Eksploatację i diagnostykę środków transportowych
 • Organizację i zarządzanie w przedsiębiorstwie TLS
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Absolwent studiów:

 • potrafi rozpoznawać nowe trendy we współczesnej eurologistyce
 • zna zasady organizacji i zarządzania wielkimi centrami logistycznymi
 • zna podstawowe regulacje prawne, obowiązujące w Polsce i UE w zakresie zagadnień spedycji
 • potrafi zaplanować procesy logistyczne
 • potrafi wykonać badania marketingowe
 • ma kompetencje potrzebne w organizacji zaplecza technicznego transportu samochodowego
 • identyfikuje problemy logistyki magazynowej
 • potrafi wybierać rozwiązania w oparciu o zasady optymalizacji
Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego – zajęcia realizowane będą w czasie zjazdów weekendowych, raz lub dwa razy w miesiącu.

Opiekun merytoryczny

dr Jerzy Janczewski – koordynator merytoryczny

dr Leszek Kuras – koordynator ds. studiów

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie Transportu – Logistyki – Spedycji jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!