2 semestry /3 200 PLN / turystyka-regionalna-marketing-i-promocjaPłatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 2-3
Cel Studiów

Zdobądź kwalifikacje rolnicze!

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, poznanie zasad promocji regionów, miast i miejscowości, tworzenie atrakcji turystycznych w obszarze turystyki oraz rekreacji i sportu. Istotne są również metody badań stosowane w turystyce, zasady tworzenia produktów turystycznych wraz z ich promocją i sprzedażą. Ponadto ważne są również umiejętności przygotowania kampanii marketingowych, a także pozyskiwanie środków finansowych i realizowanie działań projektowych.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo i zawodowo chcą związać się z obszarem turystyki, rekreacji i rolnictwa.
Studia podniosą kompetencje i kwalifikacje w obszarze działań projektowych w turystyce i rekreacji.
Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

Studia szczególnie przydatne dla:
- Pracowników jednostek samorządowych i instytucji związanych z turystyką regionalną, promocją miast, miejscowości, gmin itp.
- Pracowników jednostek samorządowych i urzędów zajmujących się działaniami marketingowymi i promocyjnymi na obszarze województw, gmin, miast i miejscowości.
- Osób działających w organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji,  turystyki, rekreacji i sportu.
- Osób chcących rozwijać działalność marketingową i projektową w obszarze turystyki, przygotowywać produkty turystyczne, a także opracowywać strategie marketingowe oraz wizerunkowe dla regionów.


UWAGA!!! Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej.

 

W programie

1. Marketing i reklama w turystyce
2. Marketing artykułów rolnych
3. Budowanie marki w turystyce
4. Produkt turystyczny
5. Agrobiznes
6. Kulturowe aspekty turystyki
7. Kulinaria i gastronomia
8. Regiony turystyczne i ich potencjał
9. Agroturystyka z ekologią
10. Finansowanie projektów turystycznych
11.Rachunkowość rolnicza
12.Projektowanie usług i imprez turystycznych
13.Podstawy prawa i prawo rolne
14.Zagadnienia prawne w turystyce

Korzyści

Aspekty dotyczące praktycznej wiedzy, umiejętności, możliwości przełożenia na rozwój zawodowy)
Studia umożliwiają wielokierunkowe przygotowanie do podejmowania działań w obszarze turystyki. Pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu, reklamy i tworzenia produktów turystycznych. Umożliwiają poznanie na przykładach rozwiązań stosowanych w obszarze turystyki regionalnej, kulturowej, przyrodniczej oraz rekreacji i sportu. Ważne jest również zapoznanie się z przepisami prawnymi i możliwością pozyskiwania środków finansowych na działania w obszarze turystyki.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

dr Ewa Gałązka

Kadra

Wykładowcy: dr Maciej Kronenberg. dr Ewa Gałązka, dr Beata Lisowska, dr Katarzyna Najmrocka, dr hab. Marek Więckowski.

 

Wymagane dokumenty

- dyplom ukończenia studiów wyższych

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni