2 semestry /2 800 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Doradztwo zawodowe studia podyplomowe dostarczą Ci szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej uczestników do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych. Podyplomowe Doradztwo zawodowe wyposaży uczestników w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy.

Adresaci

Studia Doradztwo zawodowe i personalne skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, działów personalnych w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych. Absolwenci tego kierunku zdobędą kompetencje doradcy zawodowego, uprawniające ich do pracy w sektorach odpowiedzialnych za politykę personalną firmy.

W programie

W programie kierunku Doradztwo zawodowe i personalne znajdziesz przedmioty w zakresie:  

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego.
 • Etyka zawodowa doradcy.
 • Zawodoznawstwo.
 • Informacja zawodowa.
 • Doradztwo zawodowe w UE.
 • Aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Diagnostyka psychologiczno – pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Europejski rynek pracy.
 • Podstawy przedsiębiorczości.
 • Kurs inspiracji.
 • Warsztat negocjacji.
 • Metoda edukacyjna w doradztwie.
 • Doradztwo dla osób niepełnosprawnych.
 • Multimedia w poradnictwie zawodowym.
 • Elementy prawa pracy.
 • Biomedyczne podstawy wyboru zawodu.
 • Podstawy doradztwa personalnego.
 • Strategie podejmowania decyzji.
 • Stres zawodowy.
 • Psychologia społeczna z elementami psychologii komunikacji.
 • Podstawy metodyki doradztwa. 
 • Indywidualny plan działania.
 • Coaching w pracy doradcy zawodowego.
 • Praktyki zawodowe.
 • Seminarium dyplomowe.
Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i personalnego zdobywają kompetencje doradcy zawodowego, a co za tym idzie również przygotowanie do pracy w charakterze doradztwa zawodowego i personalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  - Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.). Po tych studiach podyplomowych doradca zawodowy będzie mógł pracować z osobami, które dopiero decydują o swojej przyszłości zawodowej jak również z osobami, które już szukają pracy lub zmieniają zatrudnienie.

Dodatkowym atutem jest moduł zajęć coachingowych, który pozwala uczestnikom na poznanie metody coachinu i zastosowania jej w pracy doradcy zawodowego. W toku zajęć uczestnicy poznają również narzędzia coachingowe, które mogą wykorzystać w pracy doradcy.

Ponadto absolwent studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 • umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe radzącego się oraz edukację zawodową
 • umiejętność swobodnego poruszania się na krajowym i europejskim rynku pracy
 • umiejętność analizy problemów prawnych, społecznych i kulturowych związanych ze środowiskiem pracy
 • znajomość rynku pracy oraz zachodzących w nim procesów i kierunków zmian
 • znajomość nowoczesnych metod pracy doradczej i technik aktywnego poszukiwania pracy
 • umiejętności związane z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej
 • umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także sztuki przedstawiania, bronienia własnych poglądów oraz kreowania zachowań innowacyjnych
Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni