4 semestry /3 200 PLN / Filia Jasło / Płatne w 20 ratach
Dostępne miastaStudia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Cel Studiów

Zakres przedmiotowy studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Adresaci

Adresatami studiów są osoby pracujące w sektorze publicznym na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie polityki publicznej (urzędnicy, politycy, pracownicy instytucji publicznych), a także inne osoby zainteresowane powyższą tematyka, posiadające już podstawową wiedzę z zakresu polityki, ekonomii i prawa, uzyskaną na odpowiednich przedmiotach wykładanych w ramach studiów.

W programie
 1. Etyczne problemy działania politycznego w sferze publicznej
 2. Samorządowe instytucje publiczne
 3. System zarządzania polityką publiczną
 4. Historia, terminologia i typologia polityki publicznej
 5. Obecność Kościoła w sferze publicznej państwa demokratycznego
 6. Organizacje polityczne i zachowania ludzkie w sferze polityki publicznej
 7. Organizacje pozarządowe w procesie programowania polityk publicznych
 8. Procesy komunikacyjne w sferze publicznej
 9. Prawne aspekty partycypacji obywateli w polityce publicznej państwa
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu sektorowych polityk publicznych w wymiarze międzynarodowym - bezpieczeństwo, ochrona środowiska, polityka społeczna
 11. Wpływ wybranych ruchów społecznych na formułowanie i wdrażanie polityki rozwoju
 12. Problem zdrowia i edukacji w polityce publicznej
 13. Seminarium dyplomowe
Korzyści

Uczestnik, który ukończy studia będzie znał główne idee państwa i jego funkcji, współczesne modele polityki publicznej, problematykę samorządowych instytucji publicznych z punktu widzenia polityk publicznych realizowanych przez władzę lokalną. Będzie posiadał wiedzę o zjawiskach ekonomicznych, a także będzie potrafił stosować instrumenty zarządzania w polityce publicznej, dobrać środki polityki publicznej do oczekiwanego rezultatu, przewidzieć skutki polityk publicznych oraz odróżnić ideologię i interesy od opisu zjawisk politycznych.

Czas trwania

4 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie i polityka publiczna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Zajęcia odbywają się w formule on-line ze zjazdami w Filii AHE Jasło.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni