2 semestry / OR Wieluń / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3500 PLN

Dostępne miasta
Ośrodek Regionalny w Wieluniu
ul. Śląska 23
98-300 Wieluń
+48 43 843 45 14
wielun@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Administracja publiczna i e-administracja jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, szeroko wykorzystującej różnorodne narzędzia informatyczne. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym doświadczeniu kadry dydaktycznej.

Adresaci

Studia podyplomowe Administracja publiczna i e-administracja kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, pracujących w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie

W programie studiów znajdują się zarówno zagadnienia ogólne z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej, jak i dotyczące e-administracji, e-usług publicznych i innych obszarów wykorzystania narzędzi informatycznych w urzędzie. Są to m.in.:

 • podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 • finanse publiczne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • stosunki pracy w administracji publicznej,
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych,
 • informatyczne narzędzia pracy urzędnika,
 • systemy e-administracji,
 • e-usługi administracji publicznej (ePUAP i inne),
 • prawne aspekty e-administracji.
Korzyści

Studia podyplomowe Administracja publiczna i e-administracja dostarczą niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności z najważniejszych obszarów funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-administracji. Dla osób już pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do uzyskania awansu zawodowego, m.in. dzięki zdobyciu nowych kompetencji z zakresu wykorzystania różnorodnych narzędzi informatycznych w urzędzie. Dla pozostałych osób studia mogą stanowić merytoryczne uzasadnienie do podjęcia zatrudnienia w urzędach administracji rządowej lub samorządowej.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!