2 semestry /administracja-publiczna-i-e-administracja-0Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Cel Studiów

 

Celem studiów podyplomowych Administracja publiczna i e-administracja jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej, szeroko wykorzystującej różnorodne narzędzia informatyczne. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym doświadczeniu kadry dydaktycznej.

Adresaci

 

Studia podyplomowe Administracja publiczna i e-administracja kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, pracujących w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W programie

W programie studiów znajdują się zarówno zagadnienia ogólne z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej, jak i dotyczące e-administracji, e-usług publicznych i innych obszarów wykorzystania narzędzi informatycznych w urzędzie. Są to m.in.:

 • podstawy prawa i postępowania administracyjnego,
 • finanse publiczne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • stosunki pracy w administracji publicznej,
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych,
 • informatyczne narzędzia pracy urzędnika,
 • systemy e-administracji,
 • e-usługi administracji publicznej (ePUAP i inne),
 • prawne aspekty e-administracji.
Korzyści

Studia podyplomowe Administracja publiczna i e-administracja dostarczą niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności z najważniejszych obszarów funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-administracji. Dla osób już pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do uzyskania awansu zawodowego, m.in. dzięki zdobyciu nowych kompetencji z zakresu wykorzystania różnorodnych narzędzi informatycznych w urzędzie. Dla pozostałych osób studia mogą stanowić merytoryczne uzasadnienie do podjęcia zatrudnienia w urzędach administracji rządowej lub samorządowej.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zjazdy stacjonarne odbywają się w Filii AHE Jasło.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: