Prawo zamówień publicznych

2 semestry / Filia Sieradz / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3 200 PLN

Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3
Cel Studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania środków publicznych. Racjonalne zastosowanie ułatwia większą absorbcję środków unijnych przez Polskę. Stawiamy na teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do przygotowania, udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.

Adresaci
 1. Pracownicy administracji publicznej
 2. Przedsiębiorcy

Oraz osoby, które nigdy nie podejmowały działań związanych z procedurą udzielania zamówienia publicznego i chcą poszerzyć swoje horyzonty.

W programie
 • Organizacja obsługi zamówień publicznych
 • Elementy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
 • Elementy prawa cywilnego
 • i prawa gospodarczego
 • w zamówieniach publicznych
 • Finanse publiczne
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne – studium przypadku
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Etyka administracji
 • Zamówienia sektorowe
 • System zamówień publicznych w prawie UE
Korzyści

Absolwent uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętności praktyczne pomocne w procesie udzielania zamówienia publicznego od strony wykonawcy oraz zamawiającego. Absolwent może aplikować na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w jednostkach budżetowych oraz jednostkach  sektora prywatnego.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Emilia Szczęsna

Kadra

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z dziedziny prawa zamówień publicznych (pracownicy jednostek budżetowych odpowiedzialni za procedurę udzielania zamówień publicznych), a także nauczyciele akademiccy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

 

Organizacja

Studia organizowane sa przez Filie w Sieradzu wraz z Oficyną Wydawniczo-Edukacyjną "Notitia" z Bydgoszczy

NOTITIA Oficyna Wydawniczo – Edukacyjna Emilia Szczęsna
ul. Szarych Szeregów 13/40
85-829 Bydgoszcz

 

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek