Akademia Sieci i Baz Danych - Studia Podyplomowe

Akademia Sieci i Baz Danych

2 semestry /6 800 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Akademia Sieci i Baz Danych jest zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie projektowania, budowy oraz administracji sieciami komputerowymi oraz administrowania bazami danych Microsoft SQL Server.

Adresaci

Studia podyplomowe Akademia Sieci i Baz Danych adresujemy do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2008 R2.

W programie

Studia podyplomowe Akademia Sieci i Baz Danych  pozwolą na zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu:

 • funkcjonowania usług katalogowych Active Directory
 • usług sieciowych na poziomie inżynierskim
 • przygotują do pełnienia roli administratora baz danych w oparciu o Microsoft SQL Server 2008
 • pozwolą pogłębić wiedzę o programowanie w języku SQL
 • w ramach zajęć poruszane będą też ogólne aspekty ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informatycznego

ponadto:

 • każdy uczestnik ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Virtual PC lub Hyper-V
 • wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do pełnego oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerach domowych
 • w ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy e-learningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
Korzyści

Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych Akademia Sieci i Baz Danych uzyskają wiedzę i kompetencje do:

 • zdania trzech egzaminów certyfikacyjnych Microsoft na tytuły:

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS):

Microsoft 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

Microsoft 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

Microsoft 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

 • każdy z absolwent oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Akademia Sieci i Baz Danych otrzyma imienne certyfikaty uczestnictwa zgodne z programem akademickim Microsoft
 • najlepszym słuchaczom Uczelnia opłaci jeden z trzech egzaminów certyfikacyjnych Microsoft.
Czas trwania

2 semestry

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

mgr inż. Tomasz Tomczyk - MCT, MCSE, MCITP

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Akademia Sieci i Baz Danych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni