2 semestry /pedagogika-kryminologiczno-sadowaPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych  jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i kryminologii, m.in. o patologiach społecznych, przestępstwie, jako pewnej szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości, jako pewnego rodzaju zjawiskach społecznych, mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, zagrożeniach ochrony środowiska i sposobach diagnozowania, analizowania i przeciwdziałania czynom kryminogennym.

Celem jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii społecznych, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne.

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie zagrożeń kryminalnych ściśle ukierunkowaną na pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, a także w prewencji kryminalnej oraz prace z przestępcami i ofiarami przestępstw. Studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty. 

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: