2 semestry / OR Wieluń / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3200

Dostępne miastaStudia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 2
Cel Studiów

Podstawowym celem kształcenia jest poznanie zasad promocji regionów, miast i miejscowości, tworzenia atrakcji turystycznych w obszarze turystyki: dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków i sztuki, kulinariów i gastronomii oraz rekreacji i sportu. Istotne są również metody badań stosowane w turystyce, zasady tworzenia produktów turystycznych wraz z ich promocją i sprzedażą. Ponadto ważna jest również umiejętności przygotowywania i realizowania kampanii marketingowych w turystyce z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod, a także pozyskiwanie środków finansowych i realizowanie działań projektowych.

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, związanych zawodowo z obszarem turystyki, rekreacji i sportu.
Studia podniosą kompetencje i kwalifikacje w obszarze działań projektowych w turystyce tworzenia i realizowania kampanii marketingowych i promocyjnych, opracowywania produktów turystycznych i tworzenia atrakcji turystycznych.
Studia szczególnie przydatne dla:

 • Pracowników jednostek samorządowych i instytucji związanych z turystyką regionalną, promocją miast, miejscowości, gmin itp.
 • Pracowników jednostek samorządowych i urzędów zajmujących się działaniami marketingowymi i promocyjnymi na obszarze województw, gmin, miast i miejscowości.
 • Osób działających w organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji,  turystyki, rekreacji i sportu.
 • Osób chcących rozwijać działalność marketingową i projektową w obszarze turystyki, przygotowywać produkty turystyczne, a także opracowywać strategie marketingowe oraz wizerunkowe dla regionów.
W programie

Realizowany program studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów:
Marketing i budowanie marki w turystyce:

 • Marketing i reklama w turystyce
 • Budowanie marki w turystyce
 • Produkt turystyczny

Zasoby i walory turystyczne:

 • Kulturowe aspekty turystyki – Szklaki kulturowe
 • Zabytki kultury i sztuki
 • Kulinaria i gastronomia  - szlaki kulinarne w turystyce
 • Regiony turystyczne i ich potencjał – zasoby i walory turystyczne
 • Dziedzictwo przyrodnicze i elementy ekologii

Zagadnienia finansowe i prawne:

 • Finansowanie projektów turystycznych
 • Projektowanie usług i imprez turystycznych
 • Zagadnienia prawne w turystyce
Korzyści

Studia umożliwiają wielokierunkowe przygotowanie do podejmowania działań w obszarze turystyki. Pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu, reklamy i tworzenia produktów turystycznych. Umożliwiają poznanie na przykładach rozwiązań stosowanych w obszarze turystyki regionalnej, kulturowej, przyrodniczej oraz rekreacji i sportu. Ważne jest również zapoznanie się z przepisami prawnymi i możliwością pozyskiwania środków finansowych na działania w obszarze turystyki.
 

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

dr Ewa Gałązka

Kadra

Planowana współpraca z Łódzką Organizacją Turystyczną, Regionalna Organizacją Turystyczną, Polską Izbą Turystyki Odział Łódzki.

Wykładowcy:

 • dr Maciej Kronenberg
 • dr Ewa Gałązka
 • dr Beata Lisowska
 • dr Katarzyna Najmrocka
 • dr hab. Marek Więckowski
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek