Akademia Sieci Komputerowych - Studia Podyplomowe

Akademia Sieci Komputerowych

2 semestry /7 000 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Akademia Sieci Komputerowych jest zdobycie wiedzy związanej z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie administracji sieciami komputerowymi opartymi o rozwiązania Microsoft i Cisco.

Adresaci

Studia podyplomowe Akademia Sieci Komputerowych skierowane są do pracowników działów IT, administratorów sieci LAN i WAN, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT, projektantów sieci oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami administracji usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2008 R2 i rozwiązania sieciowe firmy CISCO.

W programie

Studia podyplomowe Akademia Sieci Komputerowych pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu administrowania, zarządzania i konfigurowania urządzeń CISCO. W ramach zajęć słuchacze odbędą certyfikowany kurs Cisco Exploration oraz szkolenie Microsoft przygotowujące do zdania egzaminów na certyfikat MCTS z zakresu usług sieciowych.

Tematyka zajęć obejmuje m.in. podłączenie do sieci WAN; wdrażanie polityki bezpieczeństwa sieci, typy sieci, media sieciowe; podstawy routingu i przełączania, modele sieciowe TCP/IP i OSI, adresacja IPv4 oraz IPv6; technologie sieci WAN, zarządzanie i konfiguracja urządzeniami z systemem IOS, rozszerzanie sieci przełączanej LAN z wykorzystaniem technologii VLAN, wyznaczanie tras pakietów IP, zarządzanie ruchem IP za pomocą list dostępowych; ustanawianie połączeń w technologii punkt-punkt oraz Frame Relay.

W części poświęconej zagadnieniom sieciowym związanym z Windows Server słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej. Główny ciężar zajęć zostanie położony na wdrożenie, konfigurację, monitorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa pracy takich usług jak: Routing, DNS, DHCP, WINS, VPN, NAT, RADIUS, NAP, NPS, IPSec, Firewall.

Zajęcia umożliwią zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługą katalogową Active Directory dla Windows Server 2008 R2.

W ramach zajęć poruszane będą też ogólne aspekty ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informatycznego.

Korzyści
 • Zajęcia przygotowują do zdania egzaminów certyfikacyjnych:

- Cisco Certified Network Associate (CCNA). Certyfikat ten potwierdza wiedzę technologiczną oraz umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi.  

- Microsoft 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

na tytuł  Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). Certyfikat potwierdza wiedzę związaną z administrowaniem i utrzymaniem rozwiązań sieciowych opartych o Windows Server 2008.

 • Każdy z słuchaczy otrzyma imienny certyfikaty uczestnictwa zgodne z programem akademickim Cisco i Microsoft.
 • Każdy uczestnik ma do dyspozycji własne specjalistyczne środowisko sieciowe wykorzystujące wirtualizację Virtual PC lub Hyper-V. Natomiast jednym z najważniejszych elementów kursów Cisco będzie wykorzystanie nowoczesnej specjalistycznej pracowni oraz zaawansowanego symulatora działania sieci komputerowych - Packet Tracera, z którego bez dodatkowych opłat będą mogli korzystać nasi kursanci.
 • Wszyscy słuchacze otrzymują dostęp do pełnego oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych z możliwością instalowania go na komputerach domowych.
 • W ramach zajęć słuchacze mają dostęp do platformy e-learningowej Microsoft wspomagającej klasyczną metodę nauczania.
 • Wszyscy słuchacze otrzymują podręczniki Microsoft przygotowujące do zdania egzaminu 70-642.
Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Tomasz Tomczyk

Kadra

Wszystkie zajęcia z technologii Microsoft będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów MCT posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz legitymujących się certyfikatami inżynierskimi MCTS, MCSE i MCITP z zakresu prowadzonych zajęć. Analogicznie, wszystkie zajęcia z technologii Cisco będą prowadzone przez doświadczonych certyfikowanych instruktorów współpracujących z Uczelnią w ramach programu Cisco Networking Academy.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem kształcenia na studiach podyplomowych Akademia Sieci Komputerowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni