2 semestry /jezyk-rosyjski-w-biznesiePłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną, niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub innych instytucjach zajmujących się współpracą gospodarczą oraz kulturalną z Rosja.

Adresaci

Na studia podyplomowe mogą zostać przyjęci absolwenci (z tytułem  licencjata lub magistra) filologii rosyjskiej oraz absolwenci innych kierunków z potwierdzoną znajomością języka rosyjskiego (np. ocena na świadectwie maturalnym, zaliczony lektorat podczas

W programie

W programie m.in.

 • Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego w zakresie języka biznesu w tym:   - ćwiczenia leksykalne   - ćwiczenia biznesowe
 • Komunikacja interkulturowa w biznesie
 • Przekład tekstów
 • Przekład konsekutywny
 • Podstawy ekonomii
 • Rosyjska korespondencja handlowa
 • Komunikacja interkulturowa w biznesie
 • Geografia gospodarcza Rosji
Korzyści

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie języka rosyjskiego w biznesie, posiadają informacje z zakresu rosyjskiego business communication, zdobędą językowe umiejętności praktyczne związane z tłumaczeniem ustnym i pisemnym

Czas trwania

2 semestry obejmujące 220 godzin dydaktycznych;

Zajęcia w trybie weekendowym (średnio 6 zjazdów w semestrze).

Opiekun merytoryczny

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal

Kadra

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal -językoznawca, slawista, tłumacz i metodyk; absolwent i były wykładowca Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego; autor podręczników, słowników i monografii naukowych; kierownik Zakładu Komunikacji Językowej AHE; szef międzynarodowych projektów badawczych, specjalista w zakresie języka biznesu i reklamy oraz problematyki współczesnej komunikacji językowej, członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Certyfikacyjnej.

Dr Elena Nevzorova-Kmech- językoznawca, specjalista w zakresie filologii rosyjskiej, absolwentka i były wykładowca Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, obecnie adiunkt UŁ.

Dr Irina Kabyszewa- językoznawca, specjalista m.in. w zakresie języka rosyjskiego w biznesie , native speaker, absolwentka Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego; obecnie  st. wykładowca w Zakładzie Dydaktyki  UWr, członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Certyfikacyjnej.

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • dokument potwierdzający znajomość języka rosyjskiego (dyplom filologii rosyjskiej, certyfikat językowy, zrealizowany lektorat z języka rosyjskiego)
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Język rosyjski w biznesie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: