Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej

3 semestry /3 000 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 10 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych w zakresie Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej jest przygotowanie nauczycieli/pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach (opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie gimnastyki korekcyjnej).

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, obecnych lub przyszłych prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych i terapeutycznych w placówkach rekreacji ruchowej.

W programie

Program studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie:

 • Wstęp do gimnastyki korekcyjnej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane problemy psychologii wychowawczej
 • Podstawy anatomii – biomechanika kręgosłupa
 • Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego
 • Wady postawy ciała i ich przyczyny
 • Metody i narzędzia diagnozowania wad postawy
 • Dydaktyka i metody ćwiczeń stosowane w korekcie wad postawy
 • Gimnastyka korekcyjna w kontekście szkolnego wychowania fizycznego i działań profilaktycznych
 • Zajęcia rekreacyjne w profilaktyce wad postawy
 • Pierwsza pomoc
 • Diagnoza i terapia dzieci z wadami postawy
 • Nowoczesne metody terapii wykorzystywane w leczeniu wad postawy
 • Rola rodziny i instytucji oświatowej w profilaktyce wad postawy
 • Konstruowanie indywidualnych scenariuszy zajęć i programów terapeutyczno – profilaktycznych
 • Gimnastyka korekcyjna – metodyka
 • Praktyki
Korzyści

Studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej przygotowują do pracy profilaktycznej i korekcyjnej na różnych etapach rozwoju człowieka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent znajdzie również pracę jako instruktor gimnastyki korekcyjnej w placówkach rekreacji ruchowej, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych. Ponadto absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 • umiejętność analizy problemów biomedycznych i fizjologicznych człowieka
 • kompleksową widzę z zakresu korygowania wad postawy
 • organizowania i prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej
 • kwalifikacje instruktora gimnastyki korekcyjnej
 • umiejętności związane z rozwijaniem postaw twórczych i interpersonalnych
 • znajomość nowoczesnych zagadnień związanych z psychologią zdrowia i edukacji
 • umiejętność rozpoznawania, diagnozowania wad postawy
 • znajomość dydaktyki i metod ćwiczeń stosowanych w korekcie wad postawy
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z gimnastyki korekcyjnej
 • znajomość nowoczesnych metod terapii wykorzystywanych w leczeniu wad postawy
Czas trwania

3 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych 5-letnich
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni