2 semestry /dietetyka-0Płatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicznego oraz podstawowej wiedzy medycznej.

Każdy absolwent po ukończeniu kierunku jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego. Nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania swojej wiedzy do przygotowania diety w zależności od potrzeb pacjenta. Posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego. Absolwent może zostać edukatorem żywieniowym i promować zdrowy tryb życia. Posiada wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej oraz sportowej, którą może wykorzystywać w doborze odpowiedniego planu żywieniowego. Osoby kończące kierunek dietetyka mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, aby prowadzić doradztwo żywieniowe oraz gabinety dietetyczne. Mogą również zająć się prowadzeniem warsztatów promujących zdrowy tryb życia.

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów z wykształceniem wyższym, do osób posiadających dyplomy ukończenia szkół o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz dla każdej osoby, która interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w temacie żywienia człowieka.

W programie

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Anatomia, fizjologia człowieka i patofizjologia przewodu pokarmowego
 • Chemia żywności i toksykologia z elementami biochemii
 • Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe
 • Zasady o żywieniu człowieka
 • Dietetyka pediatryczna
 • Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych oraz w chorobach autoimmunologicznych
 • Elementy dietetyki klinicznej
 • Żywienie w chorobach nowotworowych — dietoterapia
 • Żywienie w sporcie
 • Psychodietetyka
 • Dietcoaching
 • Planowanie żywienia
 • Diety alternatywne i niekonwencjonalne — kuchnie świata
 • Suplementacja w diecie
 • Żywienie w wybranych chorobach metabolicznych
 • Immunologia
 • Informatyka, programy dietetyczne oraz metody analizy statystycznej
 • Ekologia żywności 
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
Korzyści

Każdy absolwent po ukończeniu kierunku jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego. Nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania swojej wiedzy do przygotowania diety w zależności od potrzeb pacjenta. Posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego.

Absolwent może zostać edukatorem żywieniowym i promować zdrowy tryb życia. Posiada wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej oraz sportowej, którą może wykorzystywać w doborze odpowiedniego planu żywieniowego. Osoby kończące kierunek dietetyka mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, aby prowadzić doradztwo żywieniowe oraz gabinety dietetyczne. Mogą również zająć się prowadzeniem warsztatów promujących zdrowy tryb życia.

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Dietetyka jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: