2 semestry /psychologia-sadowaPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Podczas studiów nasi uczestnicy:

  • poszerzają oraz uaktualniają wiedzę dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędną do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości;
  • nabywają i udoskonalają umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego;
  • wzbogacają wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształtują umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.
Adresaci

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą.
Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

Zapraszamy osoby posiadające tytuł magistra psychologii i dwuletnią praktykę w zawodzie psychologa

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Psychologia sądowa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: