Plastyka i historia sztuki

2 semestry /3 500 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania plastyki i historii sztuki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

W programie

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Współczesne tendencje w edukacji artystycznej
 • Historia sztuki
 • Percepcja wizualna i twórczość artystyczna
 • Rysunek i malarstwo
 • Grafika i rzeźba
 • Projektowanie graficzne
 • Fotografia
 • Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki i historii sztuki
 • Instytucje kultury i organizacja wystaw
 • Sztuka i awangarda artystyczna środowiska lokalnego
 • Dydaktyka historii sztuki
 • Dydaktyka plastyki
 • Elementy prawa oświatowego
 • praktyki z zakresu plastyki
 • praktyki z zakresu historii sztuki
Korzyści

Studia nadają kwalifikacje. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Plastyki.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Plastyka i historia sztuki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni