Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku

3 semestry /3 200 PLN / Łódź / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod prowadzenia zajęć tańca i aerobiku, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy.

Adresaci

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, obecnych lub przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, klubach sportowych i fitness, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych.

W programie

Program studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie:

 • Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych,
 • Psychologia zdrowia,
 • Psychologia edukacji,
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • Fizjologia wysiłku fizycznego,
 • Anatomia i biomechanika człowieka,
 • Wady postawy i ich charakterystyka,
 • Teoria sportu,
 • Marketing sportu,
 • Aerobik i fitness w wychowaniu fizycznym,
 • Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych w grach i zabawach w wychowaniu fizycznym,
 • Organizacja i promocja imprez sportowych,
 • Metodyka nauczania technik tanecznych,
 • Metodyka nauczania gimnastyki,
 • Choreografia i kompozycja technik tanecznych,
 • Metodyka nauczania koszykówki,
 • Metodyka nauczania L. A. i atletyki terenowej,
 • Metodyka nauczania siatkówki,
 • Praktyki zawodowe,
 • Seminarium dyplomowe.
Korzyści

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, klubach sportowych i fitness, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych. Ponadto absolwent studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 • umiejętność analizy problemów biomedycznych i fizjologicznych człowieka
 • umiejętności związane z rozwijaniem postaw twórczych i interpersonalnych
 • znajomość nowoczesnych zagadnień związanych z psychologią zdrowia i edukacji
 • umiejętność prowadzenia zajęć sportowych: z koszykówki, siatkówki, gimnastyki, lekkiej atletyki
 • znajomość teoretyczna nowych trendów w sporcie
 • umiejętność swobodnego prowadzenia zajęć aerobiku i fitness
 • znajomość choreografii kompozycji tańca
 • umiejętność nauczania technik tanecznych
 • znajomość metod organizowania i promocji imprez sportowych.
Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

mgr Krzysztof Cybartowicz

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu psychologiczno-edukacyjnego , fizjologicznego, biomedycznego, a także trenerzy-dydaktycy  związani z prowadzeniem zajęć tanecznych i sportowych.

dr  Barbara Daniszewska – doktor nauk medycznych specjalności: pedagogika zdrowia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne. Adiunkt Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

mgr Elżbieta Wiśniewska – magister sztuki (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie), dyrektor Niepublicznej Szkoły Baletowej – Szkoły Sztuki Tańca w Łodzi. Współzałożyciel Akademii Tańca Odoriko. Organizator tanecznych projektów międzynarodowych. Autorka choreografii tanecznych, które zdobywały Grand Prix i złote medale podczas Festiwalu Sztuki w Shenzhen w Chinach oraz na Europejskim konkursie tanecznym w Klagenfurcie w Austrii. Pedagog tańca klasycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. F. Parnella w Łodzi.

mgr  Monika Frąszczak – absolwentka politologii Uniwersytetu Opolskiego – specjalność komunikacja społeczna. Zawodowo związana z szeroko rozumianym marketingiem, głównie w branży edukacyjnej. Organizator licznych imprez masowych, także o charakterze sportowym.

mgr  Katarzyna Dzierżanowska – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, pedagog, posiada doświadczenie w prowadzeniu metodyki aerobiku i fitness na studiach podyplomowych, praktyk związany z klubami fitness.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor projektów EFS z zakresu kształcenia doradców zawodowych. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni