Nauczanie etyki

3 semestry / / nauczanie-etyki-0 / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
Cel Studiów

Program studiów podyplomowych Nauczanie etyki umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: etyka. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z tego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.          

Adresaci

Studia podyplomowe Nauczanie etyki przeznaczone są dla absolwentów humanistycznych studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje, niezbędne do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciel etyki.

W programie

Program obejmuje następujące zagadnienia:

– wprowadzenie do etyki:

  • etyka jako dział filozofii;
  • etyka a moralność, podstawy etyki ogólnej;

– wybrane dylematy etyczne współczesnego świata;

– historia myśli etycznej od starożytności do współczesności;

– logika jako dział filozofii; podstawowe kategorie logiczne;

– metodyka pracy etyka w różnych typach szkół;

– metody aktywizujące w nauczaniu etyki;

– dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących;

– praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– podstawa programowa a program nauczania etyki w różnych typach szkół;

– praktyki zawodowe.

Korzyści

Po ukończeniu studiów podyplomowych Nauczanie etyki absolwent uzyska prawo uczenia tego przedmiotu w szkole na dowolnym poziomie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w systemie publicznym jak i niepublicznym. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu etyki, w trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiadomości m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, z naciskiem na metody aktywizujące. Studia wnoszą informacje nt. pracy etyka w szkole (szczególnie – nowa podstawa programowa, a programy nauczania), pracy z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Umożliwiają one także zapoznanie się z problematyką oceniania, diagnozowania oraz realizacji procesu dydaktycznego z etyki – przedmiotu nieobowiązkowego.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: