2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 900 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Na studiach podyplomowych Zarządzanie talentami poszerzymy uczestnikom świadomość tego czym są  naturalne talenty i predyspozycje. Dostarczymy narzędzi, które pomogą zidentyfikować i uświadomić sobie jaki potencjał posiadają ludzie i w jaki najbardziej efektywny sposób można go wykorzystać zarówno dla siebie, jak i dla organizacji. Studia te dostarczą wiedzy na temat sprawdzonych sposobów i systemów zarządzania talentami w wybranych firmach. Pozyskana wiedza pomoże także zbudować system zarządzania talentami w organizacji dostosowany do jej specyfiki.

Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie talentami to program kierowany do wszystkich, którzy w ramach swojego rozwoju osobistego czy zawodowego chcą poznać metody efektywnego wykorzystywania talentów swoich i pracowników, a także dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, kadry kierowniczej, menadżerów działów personalnych, osób przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie oraz dla Trenerów Biznesu, chcących rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie HR.

Na studia zapraszamy kandydatów posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

W programie

Moduł I : Wprowadzenie do zarządzania talentami 

 • Skąd wzięła się koncepcja talentów?
 • Kompetencje i talenty
 • Mapa swoich atutów
 • Mapa atutów Twoich pracowników
 • Narzędzia wzmacniania mocnych stron
 • Model pracy nad doskonaleniem talentów swoich pracowników

Moduł II : Rola i potrzeby firm w efektywnym zarządzaniu talentami Misja, wizja i wartości firmy oraz ich znaczenie w doborze i zarządzaniu talentami

 • Wpływ kultury organizacyjnej na wyszukiwanie, rozwój i wykorzystanie talentów
 • Wpływ strategii firmy na działania ukierunkowane na wyszukiwanie talentów w organizacji i z rynku zewnętrznego.
 • Rola organizacji uczącej się i jej zasad w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla identyfikacji i rozwoju utalentowanych pracowników
 • Diagnoza własnych organizacji i ich umiejętności wykorzystania potencjału ludzkiego – SWOT, siatka celów, analiza pola sił Kurta-Lewina.

Moduł III : Zarządzanie indywidualną karierą i rozwojem  w oparciu o posiadane atuty i talenty

 • kariera i rozwój oraz zarządzanie karierą w dzisiejszych czasach
 • rodzaje ścieżek karier i formy rozwoju zawodowego
 • fakty i mity udanej kariery
 • poszukiwanie sposobów  dopasowania do misji, wizji i wartości firmy
 • Najczęstsze przeszkody w zarządzaniu karierą zawodową
 • metoda odkrywania potencjału, talentów i umiejętności
 • mapa dokonań i wnioski dot. atutów które pomogły w tych dokonaniach

Moduł IV : Sposoby i techniki rozpoznawania talentów w oparciu o powszechnie stosowane metody HR

 • Wywiady rekrutacyjne
 • AC/DC – interpretacja wyników pod kątem identyfikacji talentów
 • Programy sukcesji jako narzędzie wykorzystywania talentów w organizacji
 • Jak zidentyfikować talenty podczas wspólnej pracy przełożonego z podwładnym  - obserwacja zachowań.
 • Wykorzystanie rozmów oceniających i rozwojowych  w kontekście atutów pracownika
 • Wykorzystanie case study oraz zadań projektowych do odkrycia talentów.

Moduł V : Narzędzia wpierające identyfikację talentów

 • Profilowanie behawioralne w kontekście identyfikacji talentów
 • Narzędzia – Extended Disc, ENSIZE, Insight, MBTI – możliwości, zalety wady każdego z tych narzędzi.
 • Identyfikacja własnych talentów wynikająca z ENSIZE
 • Analiza własnych mocnych stron przy pomocy ENSIZE
 • Identyfikacja własnych talentów wynikająca z testu Gallupa
 • Budowanie indywidualnych programów rozwoju w oparciu wyniki testów

Moduł VI : Rola organizacji, menedżerów, Działów HR oraz zespołów własnych w wyszukiwaniu i wspieraniu potencjałów

 • Fakty i mity dot. posiadania wyjątkowo utalentowanych pracowników w swoich zespołach
 • Odpowiedzialność szefa wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników
 • Odpowiedzialność HR wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników
 • Odpowiedzialność zespołu i środowiska pracy wobec pracownika, i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników
 • Odpowiedzialność pracowników za swój rozwój
 • SWOT dla menedżera z punktu widzenia wyszukiwania, zatrudniania i  zarządzania pracownikami wyjątkowo uzdolnionymi

Moduł VII : Organizacyjne programy rozwoju talentów w firmach – początek, realizacja, efekty. 

 • Struktura planu rozwoju talentów – cele, program, mierzalne efekty
 • Przykłady skutecznego i nieskutecznego wdrażania planów rozwoju talentów.
 • Studium przypadku – biznes case przygotowania wdrożenia oraz ewaluacji programu rozwoju i wykorzystania talentów na przykładzie firm.
 • Struktura i przeprowadzenie spotkania informacyjnego uruchamiającego program rozwoju talentów.
 • Monitoring programu rozwoju talentów oraz wdrażani niezbędnych korekt.

Moduł VIII : Indywidualne rozmowy rozwojowe z talentami oraz budowanie kultury feedbackowej w relacji przełożony, utalentowany pracownik

 • Motywowanie poprzez docenianie, chwalenie i konstruktywną krytykę
 • Rozmowa planująca i kontraktująca działania rozwojowe
 • Rozmowa monitorująca i korygująca w trakcie realizacji planu rozwoju
 • Rozmowa korygująca i drabinka interwencji.

Moduł IX :  Różnice pokoleniowe w zarządzaniu talentami

 • Charakterystyka pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z
 • Pokolenia na rynku pracy  - charakterystyczne potrzeby i zachowania  w organizacji i poza nią
 • Sposób postrzegania rozwoju osobistego i zawodowego przez poszczególne pokolenia
 • Różnicowanie sposobów, metod, technik i narzędzi w zarządzaniu talentami w zależności od przynależności pokoleniowej.

Moduł X : Cześć warsztatowa – projektowanie własnych programów rozwoju talentów

Seminarium przed egzaminem

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

Bartosz Rusek

Kadra

Sebastian Matyniak – Prezes zarządu, starszy konsultant i trener w Brainstorm Group

Lider i wizjoner, który wyznacza kierunki rozwojowe Grupy BRAINSTORM. Zawsze dąży do celu z poszanowaniem wartości własnych i Klienta oraz z troską o Zespół. Pasjonat teorii ciągłego doskonalenia.

Absolwent studiów MBA, z wykształcenia ekonomista. Interdyscyplinarne doświadczenie z różnych korporacji pozwala mu bardzo szybko adaptować się do danej branży, Klienta i kultury organizacyjnej. W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, wdrażaniem i tworzeniem standardów sprzedaży i zarządzania, tworzeniem strategii biznesowej oraz modeli biznesowych, doradztwem w zakresie Lean Management. Aktywny w środowisku naukowym - członek rady programowej Fundacji Absolwentów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Ekspertów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w Szkole Trenerów Biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1500 dni szkoleniowych, ponad 100 dni doradztwa dla najwyższej kadry menedżerskiej, ponad 200 dni pracy doradczej w zakresie Lean Management oraz ponad 250 sesji coachingowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod, w szczególności w zakresie sprzedaży. Twórca wielu modelów sprzedaży wykorzystywanych głównie w branży finansowej i mediowej, wielu gier symulacyjnych, wielu autorskich rozwiązań szytych dla konkretnego Klienta. Ma w dorobku sukcesy w dziedzinie Lean Management (głównie w branży motoryzacyjnej) – zmiana poziomu braków produkcyjnych z 1,6% do 0,4%, zwiększenie produktywności o 20%, wyeliminowanie WIP poprzez wprowadzenie One Piece Flow, wprowadzenie systemu Pull, redukcja czasów przezbrojeń gdzie najbardziej spektakularny projekt to z 6,5h do 19 min.

Brainstorm Group Sp. z o.o. - Baza Usług Rozwojowych - PARP

Bartosz Rusek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. sprzedaży

Ekspert w dziedzinie zarządzania i sprzedaży. Jest praktykiem biznesu - wiedzę zdobywał pracując i szkoląc się w firmach w Polsce i za granicą.

Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego, w tym także 8 lat doświadczenia jako Trener i Konsultant. W Brainstorm Group od 2008 roku. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Sprzedaży Brainstorm Group Sp. z o.o., oraz prowadzi projekty szkoleniowo-doradcze.

Prowadził zajęcia na Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz uczelni Łazarskiego w Warszawie. Był trenerem wielu Szkół Trenerów.

Aleksander Kocur – Ekspert ds. sprzedaży i negocjacji

 Prowadzący wiele szkoleń oraz warsztatów dla specjalistów różnych branż. Posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie negocjacji i sprzedaży B2B jako specjalista i zarządzający sprzedażą Key Account Manager, dyrektor handlowy, dyrektor ds szkoleń.

20 lat swego doświadczenia zawodowego spędził w firmach i korporacjach zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju co sprawia, ze doskonale radzi sobie we współpracy z pracownikami średnich oraz dużych korporacji.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, z zawodu pedagog, instruktor, konsultant, trener umiejętności miękkich, handlowiec. Absolwent studiów podyplomowych Psychologii Zachowań Społecznych na Uniwersytecie Śląskim, studiów podyplomowych z zakresu Nowoczesnych Narzędzi Zarządzania na Politechnice Śląskiej oraz Lean Management na Wyższej Szkole Biznesu. Jest dyplomowanym trenerem i absolwentem projektu „Profesjonalny Trener – Rozwój warsztatu szkoleniowego”.

Ireneusz Wolski- Członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju

 Ekspert w dziedzinie budowania pozycji lidera, sztuki prezentacji i perswazji a także komunikacji i efektywności. Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach biznesowych, rekrutacji i selekcji, zarządzaniu kompetencjami, ośrodkami ocen i rozwoju.

Ukończył Politologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany konsultant i trener Herrmann Brain Dominance Instrument.

Od ponad 15 lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe. Doświadczenia zawodowe zdobywał m. in. jako konsultant i trener międzynarodowej firmy doradczej Ernst&Young. Wcześniej profesjonalnie zajmował się sprzedażą pełniąc m.in. funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, zajmował się również windykacją oraz marketingiem. Obecnie pełni również funkcję Członka Zarządu w Brainstorm Group.

Jacek Cymerman – Ekspert ds. rozwoju kompetencji miękkich i zarządzania projektami

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ukończył Studia Podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu” oraz „Public relations” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wg standardów ICF.

W swojej praktyce zawodowej zajmował się sprzedażą usług finansowych i telekomunikacyjnych oraz zarządzaniem projektami szkoleniowymi.

Posiada 12 letnie doświadczenie zdobyte w pracy z grupami sprzedażowymi oraz menedżerskimi w różnych branżach, jako sprzedawca, trener, coach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół nowoczesnych metod i technik sprzedaży i obsługi Klienta, jakości obsługi Klienta, zarządzania zespołem, technik negocjacji oraz coachingu i motywowania. Doskonale sprawdza się we wdrażaniu standardów sprzedaży oraz standardów pracy, budowania systemów rozwojowych i adaptacyjnych, wdrażaniu programów coachingowych i motywacyjnych oraz w projektowaniu szkoleń „szytych” na miarę potrzeb Klienta.

Od 6 lat projektuje i prowadzi szkolenia dla menedżerów. Specjalizuje się szczególnie w temacie motywacji i automotywacji. Koncentruje się na budowaniu zaangażowania pracowników w oparciu o aktualne badania dot. tego tematu.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia są prowadzone w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek