2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 900 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl

Brainstorm Group (@BrainstormBizPl) | Twitter

Cel Studiów

Celem studiów jest zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych do wprowadzenia kultury Lean w organizacji, a także poznanie praktycznych narzędzi niezbędnych do optymalizowania procesów w firmie. Student uzyska niezbędną wiedzę w zakresie maksymalizacji jakości współpracy zespołowej i eliminowania start w biznesie, a także procesów związanych z doskonaleniem umiejętności stosowania filozofii Lean w praktyce. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli na praktyczne wdrożenie efektywnej strategii zarządzania biznesem.

Adresaci

Studia podyplomowe Lean Management to program kierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szczupłego zarządzania, chcących zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie doskonalenia procesów, a także do przedsiębiorców, pracowników działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia i specjalistów oraz inżynierów zajmujących się optymalizowaniem procesów w firmie.

Studia są skierowane również do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla; gdyż pozwalają nabyć kompetencje potrzebne do maksymalizacji jakości pracy własnej i swoich pracowników zwiększając jednocześnie konkurencyjność organizacji na rynku.

W programie

Moduł I :   Główne koncepcje doskonalenia procesów

 • TOC. Teoria ograniczeń
 • Six Sigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce
 • TPS. System Produkcyjny Toyota
 • KAIZEN

Moduł II :   Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny

 • Podstawy szczupłego zarządzania
 • Podstawowe narzędzia stosowane w Lean Manufacturing
 • Mierniki efektywności procesów
 • Rezultaty wynikające z zastosowania narzędzi Lean.

Moduł III :  5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne

 • Analiza sytuacji
 • Czerwone etykiety
 • Organizacja stanowiska pracy – 5S
 • Audyty obszarów
 • Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
 • Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

Moduł IV : Praca standaryzowana

 • Czas taktu a czas cyklu
 • Pełne obciążenie pracą
 • Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji
 • Dokumentacja standardu

Moduł V : Rozwiązywanie problemów

 • PDCA
 • Zastosowanie Diagramu Ishikawy w rozwiązywaniu problemów
 • Metoda 5 Why jako droga do poszukiwania źródła problemów
 • Grupowe generowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem metody superpozycji i klasycznej burzy mózgów
 • Generowanie rozwiązań w oparciu o model GROW
 • Ocena możliwych rozwiązań z wykorzystaniem najpopularniejszych macierzy

Moduł VI :  Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów

 • Analiza brakowości w procesie
 • Kaizen jako metoda generowania usprawnień
 • Zasady prowadzenia warsztatów Kaizen
 • System sugestii pracowniczych – Kaizen Box i rezultaty z jego wprowadzenia
 • Proces zbierania, oceniania i wdrażania sugestii pracowniczych
 • Sposoby wynagradzania pracowników w systemie Kaizen Box
 • Komunikacja wewnętrzna projektu Kaizen Box

Seminarium

Moduł VII :  VSM. Mapowanie strumienia wartości – case study 

 • Mapa stanu obecnego
 • Identyfikacja wąskich gardeł i strat w procesie
 • Mapa stanu przyszłego

Moduł VII : Lean in supply chain – gra symulacyjna

 • Wybór dostawców
 • Ocena jakości dostawców
 • Zarządzanie zapasami
 • Wielkość zapasów
 • Kolejkowanie (FIFO, LIFO)
 • System Kanban
 • Dostarczanie surowców do stanowiska pracy – rola mleczarza

TWI – instruktarz stanowiskowy

Moduł VIII : Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean 

 • Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
 • Obowiązki i rola lidera
 • Lean to nie tylko narzędzia

Moduł IX : TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń 

 • Cele i filary TPM
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu
 • Narzędzia stosowane w TPM
 • Wskaźniki OE i OEE
 • Zarządzanie awariami
 • Eliminowanie awarii

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn

 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne
 • Obserwacje procesu
 • Generowanie usprawnień w procesie przezbrojeń

Moduł X : Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą

 • Potrzeba zmiany i przebieg procesu zmiany
 • Postaw wobec zmian
 • Przekonania wspierające i przekonania ograniczające
 • Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian
 • Gotowość do zmian, dynamika zmian

Budowanie efektywnych zespołów 

Warunki efektywnej współpracy

 • Typy osobowości, czyli kogo masz w grupie
 • Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Dynamika zespołu: role grupowe

Moduł XI : DMAIC – zastosowanie metodyki Six Sigma w rozwiązywaniu problemów

 • Statystyczne podejście do problemu
 • Zastosowanie narzędzia DMAIC jako narzędzia pracy projektowej
 • Stabilizacja procesu

Teoria Hoshin Kanri vs. teoria zarządzania przez cele

 • Budowanie zrozumienia pracowników poprzez przełożenie dźwigni wzrostu na aktywności, które na co dzień wykonują
 • Metody wyznaczania celów
 • Sposoby wizualizacji i monitorowania celów i projektów

Moduł XII : Tworzenie i wdrażanie kultury lean w całej organizacji

 • Podejście do kultury organizacji wg Schein’a
 • Model Kottera we wprowadzaniu zmian na poziomie kulturowym
 • Czynniki wpływające na zmianę kultury organizacji

Moduł XIII :  Study Vist w jednej z firm produkcyjnych w województwie śląskim.

Seminarium

Korzyści

Po studiach proponujemy podejście do egzaminu Green Belt. Wiąże się on z realizacja projektu optymalizacyjnego, który przyniesie min. 15 000 zł oszczędności w skali roku. Egzamin polega na opisaniu problemu i metod dojścia do rozwiązania wraz ze szczegółowym opisem tych działań i podlega obronie pracy.

Uczestnik otrzymuje certyfikat Brainstorm Group w zakresie Green Belt Six Sigma.

Organizacja pracy i zarządzanie czasem a efektywność zespołowa w realizacji celów biznesowych w specyfice pracy biura podatkowego - Baza Usług Rozwojowych - PARP

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

Sebastian Matyniak

Kadra

Sebastian Matyniak – Prezes zarządu, starszy konsultant i trener w Brainstorm Group

 Lider i wizjoner, który wyznacza kierunki rozwojowe Grupy BRAINSTORM. Zawsze dąży do celu z poszanowaniem wartości własnych i Klienta oraz z troską o Zespół. Pasjonat teorii ciągłego doskonalenia.

Absolwent studiów MBA, z wykształcenia ekonomista. Interdyscyplinarne doświadczenie z różnych korporacji pozwala mu bardzo szybko adaptować się do danej branży, Klienta i kultury organizacyjnej. W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, wdrażaniem i tworzeniem standardów sprzedaży i zarządzania, tworzeniem strategii biznesowej oraz modeli biznesowych, doradztwem w zakresie Lean Management. Aktywny w środowisku naukowym - członek rady programowej Fundacji Absolwentów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Ekspertów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w Szkole Trenerów Biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1500 dni szkoleniowych, ponad 100 dni doradztwa dla najwyższej kadry menedżerskiej, ponad 200 dni pracy doradczej w zakresie Lean Management oraz ponad 250 sesji coachingowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod, w szczególności w zakresie sprzedaży. Twórca wielu modelów sprzedaży wykorzystywanych głównie w branży finansowej i mediowej, wielu gier symulacyjnych, wielu autorskich rozwiązań szytych dla konkretnego Klienta. Ma w dorobku sukcesy w dziedzinie Lean Management (głównie w branży motoryzacyjnej) – zmiana poziomu braków produkcyjnych z 1,6% do 0,4%, zwiększenie produktywności o 20%, wyeliminowanie WIP poprzez wprowadzenie One Piece Flow, wprowadzenie systemu Pull, redukcja czasów przezbrojeń gdzie najbardziej spektakularny projekt to z 6,5h do 19 min.

Agnieszka Należnik-Jurek – ekspert ds. Lean

Absolwentka Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W roku 2014 ukończyła także studia podyplomowe Akademia Lean Lidera w WSB. Doskonaleniem procesów zajmuje się od paru lat, a swoje pierwsze kroki stawiała w firmie General Electric współpracując z pasjonatami Lean. Obecnie jako Lean Lider odpowiada za efektywność procesów produkcyjnych jak również służb wsparcia oraz prowadzi szkolenia z zakresu szczupłej produkcji.

Michał Bratek – ekspert ds. Lean i logistyki

Absolwent wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, już w czasie studiów ukierunkowany na firmy produkcyjne. W 2011 roku ukończył także Szkołę Trenerów Biznesu.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje 12 lat pracy w logistyce w międzynarodowych firmach produkcyjnych. Dzięki doświadczeniom zdobytym w różnych branżach (automotive, budowlanej) potrafi skutecznie diagnozować problemy i dobierać optymalne metody ich rozwiązania. Od 8 lat kieruje kilkudziesięcioosobowymi zespołami osób i odpowiada za całokształt logistyki w firmach, w tym gospodarkę magazynową, planowanie produkcji, zakupy oraz wysyłki. Posiada doświadczenie w projektowaniu magazynów. W dziedzinie Lean production specjalizuje się systemach PULL i doskonaleniu przepływów materiałowych.

W swojej pracy doradczo-szkoleniowej pracował m in. z takimi firmami i instytucjami jak DsSmith (branża opakowaniowa), Proseat (automotive), Sanpol (branża instalacyjna) Polską Agencją Prasową, HFG Polska oraz CMC (branża stalowa) czy IKEA.

Jakub Kaczorowski – ekspert ds. Lean

Menedżer wysokiego szczebla z ponad 19-letnim stażem w korporacjach, dużych i małych firmach wielu branż w tym również administracji publicznej.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, z zawodu inżynierii inżynierii chemicznej i procesowej oraz inżynierii środowiska, konsultant, auditor, menedżer projektów i dyrektor w dużych organizacjach. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzania Jakością oraz studiów MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania wraz Uniwersytetem Maryiland w USA. Jest certyfikowanym Green Beltem (metodologia SIX Sigma).

Uczestnik wielu szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych.

W karierze zawodowej jako trener, konsultant i menedżer pracował m.in. z takimi firmami jak: Philips Lighting Poland, SANITEC GROUP, Okna Rąbień, GIBO, TINBY, Pfleiderer Group S.A., Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Urząd Miejski w Pabianicach, PNG sp. z o.o., EKO OKNA S.A., Kancelaria Prawna Derdzikowski, Szczepaniak, EMKO s.c., Creotech Instruments, Vlassenroot Polska sp. z o.o., ProBusiness, Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu Systemów Zarządzania, Total Quality Management, Narzędzi Jakości, Zarządzania Projektami, Lean Management, Zarządzania Zmianą.

Michał Gądek – ekspert ds. Lean

Posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie narzędzi Lean Manufacturing.

Od przeszło 15 lat związany z przemysłem (w firmach Delphi, ECI i obecnie Hager), od 12 lat specjalizuje się w doskonaleniu procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych, zarówno jako trener wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań i budowaniu systemów opartych o ideę Operational Excellence (OpEx).

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z bardzo różnych obszarów (finanse, informatyka, logistyka, produkcja, Lean Mfg., OpEx) doskonale odnajduje się w bardzo zróżnicowanych zadaniach. W swojej karierze zawodowej pracował w dużych i średnich korporacjach, natomiast jako trener współpracował zarówno z firmami będącymi częścią korporacji, jak i mniejszymi, lokalnymi firmami. Dzięki temu potrafi skutecznie współpracować z ludźmi z bardzo różnych branż i zróżnicowanych struktur organizacyjnych.

Jest specjalistą w zakresie reorganizacji i skracania czasów przezbrojeń w oparciu o metodologię SMED (Single Minute Exchange of Die), doskonaleniu obszarów produkcyjnych lub strumieni wartości w oparciu o dogłębną analizę (głównie metodą Value Stream Mapping, ale również stosuje wiele własnych, autorskich metod analitycznych) oraz specjalistą od projektowania layoutów obszaru / zakładu produkcyjnego w oparciu o zasady Lean Manufacturing.

Aleksander Wyciślik - – ekspert ds. Lean

Continuous Improvement Manager w firmie z branży Automotive, będącej światowym liderem w swojej dziedzinie. Certyfikowany Trener, Trener biznesu, Konsultant. Absolwent Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz programu Leadership, organizowanego przez Harvard Business Review oraz ICAN Institute. Pasjonat filozofii oraz praktyki optymalizacji procesów oraz zwiększania wartości dodanej dla Klientów.

Współpracował między innymi z Artech Polska Sp. Z o.o., Avantor Performance Materials S.A., Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., CHL Sławków (Euroterminal), ESA Logistika Sp. Z o.o. (Grupa Hitachi Transport System Group), Finnveden Polska S.A. , Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A., Logstor Polska Sp. Z o.o., Manuli – Hydraulics Polska S.A., NT Industry Sp. z o.o., Primo Profile Sp. Z o.o., Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. Z o.o, PZL Świdnik S.A., Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer MDF Sp. Z o.o., Politechniką Śląską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Autor „szytych na miarę” szkoleń z zakresu Lean Management oraz Practical Problem Solving, zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych dla pracowników wszystkich szczebli struktur organizacyjnych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Studia są prowadzone w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek