2 semestry /ochrona-danych-osobowych-i-informacji-niejawnychPłatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Cel Studiów

Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych mają na celu wyposażyć w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych i informacji niejawnych. 

Adresaci

Studia te adresowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz  do osób zajmujących się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji, ochroną informacji niejawnych w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, sądach, instytucjach wojskowych.

W programie

Zakres tematyczny:

  1. podstawy prawne ochrony danych osobowych i podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych;
  2. szeroki zakres wiedzy z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych, niezbędny do pracy na stanowisku związanym z przetwarzaniem danych osobowych;
  3. drobiazgowe i pełne omówienie problematyki wykonywania funkcji inspektora ochrony danych osobowych); 
  4. szczegółowa analiza zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych w kontekście zabezpieczania danych osobowych;
  5. omówienie zagadnień z zakresu konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych;
  6. problematyka dotycząca ochrony informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa. 
Korzyści

Absolwenci zostaną kompleksowo zaznajomieni z tematyką ochrony danych osobowych na gruncie europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych oraz z praktycznymi aspektami pracy w  tym obszarze.

Możliwości wykorzystania kwalifikacji:

W jednostkach samorządu terytorialnego, w oświacie, w działalności gospodarczej, branży odszkodowawczej, administracji państwowej, w profesjonalnej pomocy prawnej, w sądownictwie, w służbie zdrowia.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

 

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Wrzoskiewicz

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni
Może Cię również zainteresować: